ICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ  LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU  NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy

tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję

z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.

Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem bocznym.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach,

biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej z naszego kościoła:

telewizja Chopin kanał 54 lub w internecie www.farapuck.pl lub z innych kościołów.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

PODZIEL SIĘ