Caritas

Czym jest Caritas ?
Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię CARITAS.
Parafialny Zespołu Caritas parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, został powołany 15.03.1998 r. przez śp. Ks. Prob. Andrzeja Wieckiego. Na apel ks. Proboszcza odpowiedziało wówczas 13 osób gotowych bez wynagrodzenia służyć innym.
Parafialna Caritas ma za zadanie ulżyć w znoszeniu różnego rodzaju ludzkich nieszczęść. Działa w parafii i z ramienia parafii. Nie otrzymuje funduszy z zewnątrz, tylko te, którymi dzielą się inni parafianie. W czynieniu miłosierdzia ma więc udział szeroka grupa parafian. Należą do nich ci, którzy składają ofiary do puszki Caritas jak i ci, którzy wspierają naszą działalność w wybrany przez siebie sposób.
Skład zarządu : JULITA LITTERSKA – prezes

GRAŻYNA POKORSKA – wiceprezes

TERESA KORTAS – sekretarz

EWA LECZKOWSKA – skarbnik
Czynni wolontariusze : Stefania Kardaś, Irena Murawska, Ryszarda Wendt, Eryka Lieske.
Siedziba Caritasu mieści się w Budynku Centrum im. Bpa Dominika. W ramach naszej działalności, wydajemy żywność i to, co aktualnie jest na stanie, zgodnie z zapotrzebowaniem naszych podopiecznych. Stosownie do możliwości – przyznawana jest doraźna pomoc finansowa np. w formie uregulowania rachunku czy wykupienia leków.

Caritas wspiera też wyjazdy na kolonie dzieci z biedniejszych rodzin. Zawsze na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowywane są paczki dla rodzin. Produkty zbierane są w puckich marketach i w kościele.

Bierzemy udział w zbiórce żywności Caritas Polska „Tak, pomagam”. Dzięki współpracy z Biedronką, realizujemy program społeczny skierowany przede wszystkim do seniorów. Głównym elementem programu jest karta „ Na codzienne zakupy”, którą można dokonać płatności w sklepie Biedronka. Poza tym pozyskujemy żywność dla osób potrzebujących.

Upoważnieni wolontariusze odbierają ze sklepu Biedronka żywność, są to produkty pełnowartościowe, takie jak : mięso, ryby, nabiał, produkty garmażeryjne, pieczywo, owoce i warzywa. Następnie żywność ta zostaje przekazana, w postaci paczek osobom potrzebującym. Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas Polska, jakim m.in. jest: ograniczenie skrajnego ubóstwa, przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.

Parafialny Zespół Caritas Puck współpracuje ze Szkolnym Kołem Caritas ze Szkoły Podstawowej w Pucku oraz z młodzieżą z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Szkoły Podstawowej w Połczynie.
Działania Caritas i wszystkich ludzi dobrej woli wydają się być kroplą w morzu potrzeb. Niemożność likwidacji biedy wydaje się być przygnębiająca. Jak jednak powiedział Ojciec Pio, najważniejsze byśmy dali swą cząstkę miłości. Tylko z tego będziemy rozliczeni.
Zapraszamy serdecznie kolejne osoby do grupy Caritas oraz do dzielenia się z potrzebującymi.

Kontakt telefoniczny : 668 783 475 lub 668 698 123.
Wydawanie żywności i dyżury wolontariuszy:
w każdy wtorek, czwartek i sobotę od godz. 9.30-10.30