Caritas

1) PZC w Pucku adres ul: Judyckiego 8 (obok sali ,,Mario” p.w św. Dominika) 84-100 Puck

PZC zaprasza wszystkich potrzebujących w każdy: wtorek,czwartek i sobota 9.30-10.30

Caritas przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, powstał dnia 15.03.1998 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza śp. Ks. Prob. Andrzeja Wieckiego. Na apel ten odpowiedziało wówczas 13 osób gotowych bez wynagrodzenia służyć innym. Nieprzerwanie bezinteresowna praca wolontariuszy trwała również gdy w latach 2000 do 2005 był proboszczem ks. Prof. Jan Perszon, który bardzo oddanie i z wielkim zrozumieniem poświęcał swój czas najuboższym i czynnie oddawał się razem z wolontariuszami pracy na rzecz potrzebujących. Od 15.08.2005r. pomoc potrzebującym nadal realizowana jest przez obecnego proboszcza Ks. Prałata Jerzego Kunce, który także wkłada ogrom serca i zaangażowania w dzieło Caritas.

Niektórzy z wolontariuszy trwają i systematycznie służą innym po dzień dzisiejszy. Należy tu wymienić: Erykę Wendt, Irenę Murawską, Erykę Lieske, Teresę Kortas, Stefanię Kardaś, Elżbietę Matulewicz, które z niezwykłą życzliwością i wieloletnim zaangażowaniem odpowiadają na potrzeby innych.

Parafialny Zespół Caritas jest katolicką instytucją charytatywną, obejmuje opieką ludzi chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, bezradne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie oraz ofiary przemocy.

Zadaniem parafialnego Caritas jest pomoc w różnego rodzaju ludzkich nieszczęściach. Działa w parafii nie otrzymując funduszy z zewnątrz, jedynie te, którymi dzielą się inni parafianie. W czynieniu miłosierdzia ma swój udział każdy, kto wspiera działalność Caritas wrzucając ofiarę do puszki Caritas lub w inny wybrany przez siebie sposób.

Zbiórka taka odbywa się zawsze w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po każdej mszy św. wolontariusze zbierają ofiary na rzecz potrzebujących w naszej parafii. Za wszystkie złożone datki bardzo serdecznie dziękujemy i zapewniamy o swojej modlitwie w intencji wszystkich darczyńców.

W miesiącach wrzesień-październik 2018r. siedziba Parafialnego zespołu Caritas przeszła gruntowny remont, odnowiono wejście do siedziby, odświeżono całe wnętrze, zmieniając zupełnie wygląd pomieszczenia. Z małych i ciemnych pokoi zrobiono duże, jasne pomieszczenia, które w przyszłości planujemy wykorzystać na większą i efektywniejszą współpracę z podopiecznymi i wszystkimi parafianami z Pucka.

Zmienił się także skład zarządu, część osób odeszła, ale finalnie szeregi Caritas zostały powiększone o nowe, młode i energiczne osoby. Zmieniony został również plan działalności. Naszym sztandarowym celem jest zauważanie i wyszukiwanie osób starszych oraz samotnych i potrzebujących pomocy.

Pomoc Caritas realizuje się także, poprzez wykup lekarstw miesięcznie za około 800zł. Osobom potrzebującym dofinansowujemy zakup opału, zorganizowaliśmy Wigilię Bożego Narodzenia dla potrzebujących, w której wzięły udział 54 osoby. W grudniowej akcji ,,TAK POMAGAM” zebraliśmy dwie tony żywności, z tego przedsięwzięcia około 150 rodzin otrzymało pomoc, w tejże akcji brało udział 150 wolontariuszy.

Parafialny zespól Caritas- współpracuje z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku; Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku; Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku; Szkołą Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz z okolicznymi właścicielami prywatnych firm i osobami prywatnymi.

Szukamy nowych wolontariuszy, chętnych i życzliwych do wspólnego niesienia pomocy potrzebującym.

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas na rok pracy 2019

 1. Prezes :
 2. Zastępca Prezesa PZC : Krystyna Riss- Dettlaff tel: 665 003 115
 3. Sekretarz PZC – Małgorzata Markowska tel: 728 491 515
 4. Skarbnik PZC – Teresa Kortas tel: 664 999 280

Aktualny skład zespołu:

 1. Irena Murawska
 2. Eryka Lieske
 3. Eryka Wendt
 4. Stefania Kardaś
 5. Teresa Kortas
 6. Elżbieta Matulewicz
 7. Katarzyna Szmyt
 8. Małgorzata Markowska
 9. Krystyna Riss-Dettlaf

Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje dobrej jakości sprzętem AGD ( nowym lub mało używanym energooszczędnym) bądź niezniszczonymi meblami prosimy o kontakt Gdy wśród naszych podopiecznych zrodziłoby się zapotrzebowanie na tego typu rzeczy to skontaktujemy się z Państwem. Osoby zainteresowane i potrzebujące osobiście będą odbierały od Państwa przedmiotowe rzeczy.

Jeżeli Państwo chcieliby za darmo oddać ubrania, zabawki, maskotki to zawsze jest taka możliwość, wystawiając np. ogłoszenie w internecie – oddam za darmo. Caritas nie jest w stanie pośredniczyć w tego typu działaniach.

 Ze względu na małe zapotrzebowanie, prosimy o nieprzywożenie oraz niezostawianie pod drzwiami Caritas odzieży, obuwia, maskotek, zabawek i innych rzeczy. Nie mamy możliwości aby zajmować się magazynowaniem i przechowywaniem powyższych rzeczy.