Katecheza

Pogłębianie swej wiedzy religijnej jest jednym z obowiązków katolika. Pierwszym miejscem katechezy winien być dom rodzinny, dalej szkoła i parafia. Słowo usłyszane od rodziców w wieku dziecięcym a także przykład modlitwy i posłuszeństwa Panu Bogu zapadają w sercu na całe życie i bronią przed odejściem w chwilach wątpliwości i kryzysów.  Katecheta ma już mniejszy wpływ na życie religijne ale zyskując zaufanie ma szanse towarzyszyć młodemu człowiekowi w jego drodze rozwoju oświetlając Bożą prawdą jego coraz to inne życiowe doświadczenia. Katechizacja w parafii w postaci regularnych spotkań dotyczy przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych i ich rodziców ale i wszystkich uczestniczących w życiu lokalnego Kościoła.
Katecheci aktualnie posługujący w placówkach oświatowych na terenie parafii:

 1. Przedszkola w Pucku
 • Bożena Korth
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku
 • Danuta Heyducka
 1. Szkoły Podstawowe w Pucku
 • Mirosława Ustarbowska
 • Romualda Graban
 • s. Aleksandra
 • ks. Piotr Zieleziński
 • ks. Michał Staniszewski
 • s. Benedykta
 1. Gimnazja w Pucku
 • Bożena Korth
 • Katarzyna Jachimkowska
 • Ks. Janusz Przygocki
 • ks. Artur Suska
 1. Szkoły Ponadgimnazjalne
 • Ks. Michał Staniszewski

.         Ks. Mateusz Zawadzki
.         Ks. Artur Suska

 • Katarzyna Jachimowska

.          Ewa Smuga – Keler
.          Anna Nowak
Potwierdzeniem uczestnictwa w katechizacji szkolnej jest Indeks Katechizacji. W Archidiecezji Gdańskiej obowiązuje od 2010 roku. Jego przedstawienie jest warunkiem wyrażenia zgody na podjęcie funkcji rodzica chrzestnego (w wypadku uczniów). Jest też jednym z dokumentów wymaganych przy zawarciu sakramentu małżeństwa.
Katecheza przy parafii:

 1. I Komunia Święta
 • ks. Piotr Zieleziński
 1. Bierzmowanie
 • ks. Michał Staniszewski