Siostry Zakonne

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Siostry Sercanki)

Siostry Sercanki w Pucku
Ul. Judyckiego 1;   84-100 Puck  (58) 67-32-969  sercanki.puck@gmail.com
Placówka w Pucku powstała 12.09.1974 r. na prośbę ks. Proboszcza Edmunda Fleminga.
Siostry podjęły pracę w kościele, kancelarii parafialnej i  katechezie.
Obecnie pracujące Siostry w Pucku:

 1. Amelia Radtke – przełożona domu i zakrystianka
 2. Benedykta – katechetka
 3. Aleksandra – katechetka

Powołania sercańskie z Pucka:

 1. s. Amabilis Dębicka
 2. s. Symeona Okrój
 3. s. Faustyna Bukrej
 4. s. Joanetta Pilacka
 5. s. Bernardyna Bober
 6. s. Amelia Radtke
 7. s. Ryszarda Witbrot

Założyciele
Zgromadzenie zostało założone przez Ks. Józefa Sebastiana Pelczara (od 2003 – św. bp Pelczar) i  błogosławioną siostrę Klarę Ludwikę Szczęsną,  15 kwietnia 1894 r.  w Krakowie.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Bł. Matka Klara Ludwika Szczęsna (1863-1916)
Charyzmat
Szczególnym zadaniem zleconym nam przez założycieli jest wynagradzanie Bogu za grzechy, niewierności i obojętność nas samych oraz wszystkich ludzi, a także stawanie się narzędziem miłości Bożej dla dziewcząt, ludzi potrzebujących pomocy, chorych i tych wszystkich, których Opatrzność stawia na naszej drodze. Codziennie pozdrawiając się słowami Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Chwała na wieki, przypominamy sobie, że celem bycia sercanką jest sprawienie, by miłość Boża była poznana i odwzajemniona. Każda z nas nosi symbol Bożego Serca wyszyty na szkaplerzu (przedniej części stroju zakonnego). Pragnie przez to wyrazić, że jej pragnieniem jest upodobnienie swego słabego, ludzkiego serca do gorejącego miłością Serca Zbawiciela
Domy Zgromadzenia
Zgromadzenie podzielone jest na cztery prowincje i jedną wiceprowincję:

 • dwie prowincje w Polsce
 1. Północno-Zachodnią pw. NMP Królowej Polski z siedzibą w Częstochowie Spadzista 15;   42-200 Częstochowa    (034) 363-05 42       sercankiczestochowa@vp.pl
 2. Południowo-Wschodnią pw. św. Józefa z siedzibą w Rzeszowie Dojazd Staroniwa 7; 35-011 Rzeszów   (017) 852-07-40   sercanki@rzeszow.opoka.org.pl
 • jedna prowincja we Francji pw. św. Małgorzaty Marii z siedzibą w Fouquieres les Bethune
 • jedna prowincja w USA pw. Najśw. Serca Pana Jezusa siedzibą w Cresson, PA
 • jedna wiceprowincja w Boliwii pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Montero
  DOM GENERALNY
  ul. Garncarska 24;  31-115 Kraków  (012) 422 – 57 – 66   snsjkrakow@zakon.opoka.org.pl
  Generalatowi podlegają placówki na terenie:

Włoch
Watykanu
Ukrainy