Intencje

PONIEDZIAŁEK_19.10.2020
7.00 +syna Krzysztofa w dniu urodzin oraz 20 r. śm
8.30 +Roberta Gładysz w 4 r.śm, ojca Stanisława,  szwagierkę Aleksandrę, zmarłych z rodzin Gładysz, Kasperek, Langa, Sobala, Lietzau, Rinc i dusze w czyśćcu
+Katarzynę Skoczke – greg
18.30 +pradziadków Mariannę i Piotra oraz ich dzieci Annę i Jana
+Jerzego Pstrong
WTOREK_20.10.2020
7.30 +Brygidę Bilińską – z pogrzebu
8.30 +Katarzynę Skoczke – greg
+ rodziców Jana i Franciszkę, braci Jana, Zenona i Czesława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 -dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Parchem
+Irenę i Jana Czechowskich, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu
ŚRODA_21.10.2020
7.00 +Katarzynę Skoczke – greg
8.30 +Agnieszkę i Wojciecha Marczyńskich, Gertrudę i Teofila Frankenstein
-z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo                   i zdrowie dla członkiń XI Róży i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych
18.30 +Marię Karsznia w dniu urodzin, Augustyna, Leszka, Teresę, Andrzeja i Brunona Karsznia
Msza  św zbiorowa

+Jacka Hintzke w 7 r. śm

+Aleksandrę Sokołek z okazji 91 rocznicy urodzin

+Urszulę Malek

+Wiesławę Byczkowską w 5 r. śm

-dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Piotra i Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia dla całej rodziny

CZWARTEK_22.10.2020
7.00 +męża, ojca i dziadka Władysława Klein w 2 r. śm
8.30 +ojca Jana w dniu urodzin, mamę Stefanię i brata Henryka
+Katarzynę Skoczke – greg
18.30 +rodziców z obu stron, Jadwigę i Walentego Jaszke, Władysławę i Franciszka Grapp
+Jana i Annę Derc, braci Stefana i Stanisława, Gertrudę, Brunona, Krzysztofa i dusze w czyśćcu
PIĄTEK_23.10.2020
7.00 +Katarzynę Skoczke – greg
8.30 +męża Alfonsa i rodziców z obu stron
+rodziców Franciszka i Zofię Marzejon, braci Piotra i Romana
15.30 +Stanisława Zaczek, rodziców i teściów, Józefa Hallmann, Gabrielę i Józefa Góra
 

18.30

+żonę Gabrielę Krzebietke w I r. śm, rodziców Józefa I Jana Krzebietke, brata Feliksa, teściów Małgorzatę i Ignacego Szymańskich, Edmunda Liede i dusze w czyśćcu
+Agnieszkę Konieczną w dniu urodzin, Czesława, Wandę, Mariana Koniecznych, Annę i Juliusza Zblewskich
-o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kamila w dniu urodzin
SOBOTA_24.10.2020
7.00 +Urszulę Damps w 6 r. śm, Wacława Dampc, Reginę i Feliksa Cyra, Józefę i Klemensa Jaskulke oraz dziadków
8.30 +Henryka Dibowskiego w dniu urodzin
+Katarzynę Skoczke – greg
18.30 +Leszka i Eugeniusza Jagodzińskich
+Annę i Eugeniusza Brzezińskich w 6 r. śm Anny i dziadków z obu stron
+Gertrudę Machowską w I r. śm
NIEDZIELA_25.10.2020
7.00 +Helenę, Alojzego, Marię, Alfonsa i dusze w czyśćcu
8.30 + Rodziców Teresę i Antoniego, męża Adama, dziadków z obu stron, wujka Stefana i dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 +Leona i Franciszkę Myszewskich, Helenę i Jana Litterskich, Józefa i Marię Kolek, Bożenę Stielow, Mieczysława Polec, Waldemara i Marka Litterskich oraz Stefana Pichura
11.30 Za Parafian
13.15 +Franciszka, Gabrielę, Adam, teściów Agnieszkę i Romana
+Katarzynę Skoczke – greg
18.30 + Genowefę i Ryszarda Ciesielskich