Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

XXX niedziela zwykła 23.10.2016

 1. Dziś – zgodnie z zapowiedzią – gościmy Zespół Powołaniowy Gdańskiego Seminarium Duchownego – kleryków wraz z Ojcem Duchownym ks. dr Janem Uchwatem. Jest więc okazja by modlić się za nasze seminarium a także o powołania zwłaszcza z naszej parafii i za powołanych.
 2. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w poniedziałek o godz. 19.00.
 3. Spotkanie Rady Ekonomicznej we wtorek o godz. 19.00
 4. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też tydzień misyjny – czas szczególnej refleksji, modlitwy i wsparcia misjonarzy. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje.
 5. Przypominam o październikowym różańcu: dorośli 8.00 i 18.00, dzieci poniedziałek – piątek godz. 17.15.
 6. W sobotę od godz. 10.00 próby scholii. Zapraszam dzieci, które chcą śpiewać w scholii.
 7. Kartki na wypominki i Msze św. wspólne zostały wyłożone przy wyjściu z kościoła. Wypominki można składać w kruchcie bocznej kościoła i w biurze parafialnym.
 8. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych przypominam, że po 20 latach od pogrzebu należy podejść do biura parafialnego w celu ustalenia opiekuna grobu i przedłużenia prawa do opieki nad miejscem. To jest o tyle ważne, że wówczas otrzymujemy dokument potwierdzający prawo do miejsca. Ten dokument jest bardzo ważny bo w przyszłości pozwoli odszukać zapis w księdze gdy będzie trzeba nanosić zmiany. Od 7 lat każda opłata jest wpisana także w system komputerowy. Kto jednak dokonywał opłaty wcześniej tego system komputerowy nie odnajdzie. Prawo do opieki nad grobem ma współmałżonek albo rodzic w przypadku pochowanego dziecka, albo ten na którego prawo do miejsca zostało pisemnie przeniesione np. matka pisemnie miejsce przekazuje, któremuś z dzieci. Jeśli za życia rodzice nie zadysponują miejscem swojego spoczynku to prawo do ich grobu mają wszystkie dzieci. Jeśli po 20 latach od śmierci rodziców grób ma być nadal utrzymywany to dzieci muszą się między sobą dogadać i pisemnie zrzec się prawa do miejsca na rzecz jednego z nich. Warto jeszcze dodać, że tylko ten kto ma prawo do miejsca może postawić pomnik..
 9. Przypominam, że za tydzień z soboty na niedzielę należy cofnąć o godzinę wskazówki zegarka – śpimy godzinę dłużej.
 10. Za tydzień zbiórka do puszek Caritas.
 11. Przypominam też o parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej z Katolickim Biurem Pielgrzymkowym pod opieką ks. Artura, która będzie miała miejsce w dniach 21-29 stycznia 2017 roku. To powoli ostatni czas na zapisy. Spotkanie z przedstawicielem biura odbędzie się na początku listopada.
 12. Prasa katolicka w kruchcie bocznej kościoła: Gość Niedzielny, Biuletyn FARA.

Ks. Prob. Jerzy Kunca

 

Proszono, by ogłosić, że Morsy Puck serdecznie zapraszają dzisiaj (23.10.2016) na godz. 14.00 do portu jachtowego na festyn z koncertem szantowym.