Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Chrystusa Króla

23.11.2014

 

  1. Przed nami ostatni tydzień starego roku liturgicznego. Od przyszłej niedzieli Adwent a z nim roraty. Warto już pomyśleć w rodzinach o przygotowaniu lampionu adwentowego i powoli nastroić się na udział w rannych roratach o godz. 6.15.
  2. W czwartek 27 listopada przypada rocznica podarowania przez Matkę Bożą cudownego medalika. Zachęcam by z wiarą nosić medalik. Można go będzie otrzymać w czwartek jako dodatek do Naszego Dziennika. Medaliki zostały poświęcone w Niepokalanowie.
  3. Za tydzień zbiórka do puszek Caritas. Dziś natomiast przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na organizację w Polsce Światowych Dni Młodzieży w roku 2016. To wielkie przedsięwzięcie jest szansą dla Kościoła w Polsce ale i dla całej naszej Ojczyzny – ściągnie tu bowiem miliony ludzi z różnych zakątków świata. Miliony, z których większość najprawdopodobniej, by nigdy tu nie dotarła. Zapewne ubogacą nas swą żywą wiarą ale i wyniosą swój obraz naszej religijności i naszej Ojczyzny. Wszystkie diecezje rozpoczynają właśnie przygotowania organizacyjne, by nie zmarnować danej nam szansy religijnej ale i promocyjnej. Włączmy się na miarę swych możliwości w to wspólne dzieło podjęcia tak licznych rzesz ze wschodu i zachodu poprzez dzisiejszą ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła.
  4. Zachęcam do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest dziś Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz Cuda i Łaski. Można też nabyć płytki z koncertu w Farze Śpiewamy o Niepodległej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej.
  5. Niech Pan Jezus przychodzący napełni nas swoim pokojem

Ks. Prob. Jerzy Kunca.