Postawienie nagrobka

  1. Opiekun grobu wybiera i zamawia nagrobek w zakładzie kamieniarskim
  2. Opiekun grobu bądź przedstawiciel zakładu kamieniarskiego zgłasza się do biura parafialnego z fakturą, wpłaca 10% należności i otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
  3. Opiekun grobu lub przedstawiciel zakładu kamieniarskiego z dowodem wpłaty zgłasza się do Administratora cmentarza, by umożliwił wjazd na cmentarz a w przypadku konieczności usunięcia poprzedniego nagrobku, by wyraził zgodę. Nie wolno zniszczyć nagrobka mającego wartość zabytkową czy historyczną.
  4. Administrator cmentarza informuje biuro parafialne gdzie nagrobek ustawiono (cmentarz, sektor, rząd, nr grobu) dla odnotowania w księgach i w bazie internetowej www.cmentarze.farapuck.pl