Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska, którą należy powołać w każdej parafii jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza w zakresie działań duszpasterskich. Kadencja rady trwa trzy lata. (ze statutu PRD)
Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Borzyszkowska Magdalena
 2. Graban Romka
 3. Matulewicz Elżbieta
 4. Kościńska Agata
 5. Korth Bożena
 6. Świątecka Halina
 7. Siostra Aleksandra
 8. Derc Bogdan
 9. Dolny Andrzej
 10. Pieper Marcin
 11. Urmański Tomasz
 12. Szmyt Lubomir

Kadencja Rady Duszpasterskiej od 2.12.2015 roku