Bierzmowanie

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

* systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,

* gorliwy udział w katechezie szkolnej,

* udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

* miał ukończony 16 rok życia,

* sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),

* prowadził życie zgodne z wiarą,

* nie może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Zgodnie z zaleceniami, w naszej parafii sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież klas III gimnazjalnych niezależnie od wieku. Przygotowanie rozpoczyna się już w pod koniec drugiej klasy (w maju). Oprócz formacji katechetycznej kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do regularnej comiesięcznej spowiedzi i innych praktyk religijnych. Termin bierzmowania jest wyznaczany odgórnie. Zwykle jest to marzec.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.