Chrzest święty

 W chrześcijańskich rodzinach chrztu najczęściej udziela się dzieciom na prośbę rodziców. Jest to możliwe gdy rodzice biorą na siebie obowiązek przekazania dzieciom wiary i praktyk religijnych. W szczególnych przypadkach chrzest udziela się osobom dorosłym. Wówczas konieczny jest czas katechumenatu gdzie kandydat pogłębia wiarę i uczy się świadczyć o niej swoim życiem.

W naszej parafii sakrament chrztu udzielamy w każdym tygodniu naprzemian: raz w sobotę podczas Mszy św. o godz. 18.30, w następnym tygodniu w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.

Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Mogą to uczynić tylko rodzice (przynajmniej jedno z nich) i to najpóźniej tydzień przed chrztem. Ofiarę z racji chrztu składamy w biurze przy zgłoszeniu. Zgłaszając chrzest należy znać datę urodzenia rodziców i chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Chrzest należy zgłosić także w przypadku gdy dziecko już zostało ochrzczone „z wody”, np. w szpitalu. W takim przypadku należy dodatkowo przedstawić dokument o udzieleniu chrztu z wody. Dziecko zostanie wpisane do ksiąg parafialnych a obrzęd chrztu zostanie uzupełniony o namaszczenie.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu chrztu:
1.     Metryka urodzenia. Jeśli akt urodzenia wydany został za granicą należy najpierw zgłosić się do USC.
2.     Dokument zawarcia sakramentu małżeństwa. W przypadku braku sakramentu małżeństwa gdy nie ma żadnej przeszkody w jego zawarciu wymagana jest uprzednia rozmowa duszpasterska z kapłanem.
3.     Zaświadczenie, że chrzestni są praktykujący. Zaświadczenie takie jest wymagane jeśli chrzestni są spoza parafii. Chrzestnym może być tylko osoba ochrzczona i bierzmowana po ukończeniu 16 roku życia, mogąca przystępować do sakramentów świętych i rzeczywiście praktykująca. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. W przypadku młodzieży szkolnej wymagane jest uczestnictwo w katechezie (przedstawienie indeksu).
4.     Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania o ile kandydat do chrztu jest z innej parafii.

Rodzice i chrzestni kwadrans przed Mszą św. udają się do zakrystii, składają podpisy w księdze chrztów i przedstawiają kartki od spowiedzi oraz ewentualnie inne brakujące dokumenty. Krótka katecheza chrzcielna wpleciona jest w obrzęd chrztu.

Chrzty w naszej parafii odbywają się od roku 1697 przy tej samej chrzcielnicy. Ta umieszczona jest w kaplicy północnej. Swym nieprzypadkowo ośmiobocznym kształtem od wieków głosi prawdę o dniu ósmym – Dniu Zmartwychwstania, w którym Zmartwychwstały Jezus otworzył drogę do nowego życia i je  udziela we chrzcie św.