Komunia

Aktualności

Eucharystia

Słuchacze byli zszokowani, kiedy Jezus mówił im, że tylko ci otrzymają życie wieczne, którzy będą spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew (por. J 6, 54). Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię słowami: Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje …, bierzcie i pijcie to jest Krew moja … Ustanawiając Eucharystię Pan Jezus umożliwił wszystkim ludziom udział w całym dramacie zbawienia, a więc w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Te wydarzenia paschalne zostają sakramentalnie uobecnione w czasie każdej Mszy św., abyśmy mogli uczestniczyć w ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią.

Kiedy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy życie wieczne i miłość samego Boga oraz wchodzimy w życie Trójcy Świętej.

Uczestniczyć w Eucharystii tj. we Mszy św. może każdy człowiek ale przyjmować Eucharystię tj. Komunię św. może tylko będący w stanie łaski uświęcającej członek Kościoła. Katolik jest zobowiązany do coniedzielnego udziału we Mszy św. Troska o stan łaski uświęcającej a co za tym idzie regularna Komunia św. jest oznaką żywej wiary. Niekiedy zdarza się, że nawet regularnie praktykujący nie mogą przystępować do Komunii św. z racji czasowego uwikłania w stały grzech (np. związek niesakramentalny). Mogą wówczas w duchu prosić Chrystusa, by w ich serca wlał nadzieję na szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji.

W polskim Kościele do I Komunii św. zasadniczo są dopuszczane dzieci w wieku 9 lat, po wcześniejszym przygotowaniu i spowiedzi św. Mszę św. może sprawować jedynie biskup lub kapłan, ale Komunię św. może dodatkowo rozdzielać diakon a także nadzwyczajny szafarz.