Zgłoszenie pogrzebu

Zgłoszenie pogrzebu

  1. Zgłosić fakt śmierci do wybranego zakładu pogrzebowego. Zakład poprowadzi całą sprawę kontaktując się także z parafią.
  2. Ustalić dzień i godzinę pogrzebu oraz inne formalności związane z pochówkiem.
  3. Należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • akt zgonu z USC
  • kartę zgonu
  • zgodę proboszcza na pogrzeb katolicki (wizyta w biurze parafialnym w godzinach urzędowania lub rozmowa telefoniczna (Prob. tel. 502 340 715); email: proboszcz@farapuck.pl lub jerzykunca@gmail.com Zgoda wydaje się być czymś oczywistym o ile ktoś publicznie nie wyrzekł się wiary lub nie zastrzegł sobie rezygnację z obrzędu religijnego. Jednak kontakt z parafią w takiej czy innej formie jest ważny dla przybliżenia sylwetki zmarłego, jego religijności, okoliczności śmierci i przyjętych sakramentów. Dzięki temu słowa prowadzącego ceremonię stają się bardziej autentyczne i mogą wzmocnić chrześcijańską nadzieję u pogrążonych w żałobie. Zachęcam, by najpóźniej dzień przed pogrzebem przysłać na emaila informacje o zmarłym (gdzie i kiedy się urodził, czym się w życiu zajmował, ślub – gdzie? (rozwód) ile dzieci, pasje, religijność, praktyki, funkcje w parafii albo dzieła dokonane itp.
  • zgodę na pogrzeb z parafii miejsca zamieszkania jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii.
  • dokument poświadczający rezerwację miejsca na cmentarzu. W wypadku braku rezerwacji Administrator cmentarza (Zakład Kalia ul. 10 lutego) zaproponuje sposób wyjścia z tej sytuacji.