Zgłoszenie pogrzebu

  1. Zgłosić fakt śmierci do wybranego zakładu pogrzebowego 504-318-309 pilne wezwanie kapłana całodobowy telefon dyżurny, ustalić dzień i godzinę pogrzebu oraz inne formalności związane z pochówkiem. Wybrany zakład pogrzebowy zanim ustali dzień i godzinę pogrzebu musi skontaktować się z biurem Administratora puckich cmentarzy. Tel. do biura 58 673 27 55 – czynny całą dobę. Administrator: Pan Tadeusz Naczyk proponowany termin konsultuje z parafią.
  2. Zgłosić się do biura Administratora puckich cmentarzy (Zakład Pogrzebowy Kalia na ul. 10 lutego 11) i załatwić formalności związane z pochówkiem i cmentarzem. Należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • akt zgonu z USC miejsca zgonu
  • kartę zgonu
  • dokument poświadczający rezerwację miejsca na cmentarzu. W wypadku braku rezerwacji Administrator zaproponuje sposób wyjścia z tej sytuacji.

3.   Zgłosić się do Biura Parafialnego parafii Św. Ap. Piotra i Pawła: (w godzinach urzędowania biura).

  • powiadomić o śmierci, uzyskać zgodę na pogrzeb katolicki i omówić ceremonię . Zgoda wydaje się być czymś oczywistym dla osób ochrzczonych i okazujących związek z Kościołem. Inaczej jest w przypadku publicznego wyrzeczenia się wiary lub wcześniej wyrażonej decyzji o rezygnacji z religijnego obrzędu. Samobójstwo nie musi wykluczać pogrzeb katolicki o ile wcześniejsze życie nie sugerowało lekceważenie Bożego prawa. Zasadniczo spotkanie w biurze z duszpasterzem jest momentem przybliżenia sylwetki zmarłego, jego religijności, okoliczności śmierci, przyjętych sakramentów i próbą wzmocnienia chrześcijańskiej nadziei u pogrążonych w żałobie.
  • jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii należy dostarczyć pisemną zgodę na pogrzeb z parafii miejsca zamieszkania.
  • uregulować sprawy finansowe.
  • Wystawiony przez parafię dokument dostarczyć do biura Administratora Cmentarzy.