We wtorek, 22 czerwca delegacja z parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku udała się udała się do Lutowa k. Sępólna Krajeńskiego, rodzinnej parafii ks. Prob. Jerzego Kuncy.
/Trochę więcej o Parafii pw. św Wawrzyńca w Lutowie – zob. link: http://www.parafialutowo.pl/
Tam, pod przew. ks. Bpa Wiesława Szlachetki odbyły się uroczystości pogrzebowe matki śp. Władysławy Kunca. Mogliśmy poznać trochę bliżej historię i duchowe korzenie ks. Prał. Jerzego i piękne przykłady niezłomnej wiary jego krewnych i ziomków z pięknej Krajny – Ziemi nad Notecią.
Po uroczystościach i poczęstunku wyruszyliśmy dzięki wcześniejszej inicjatywie naszego Ks. proboszcza Jerzego do Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w w Górce Klasztornej. Wedle zachowanej tradycji w Górce Klasztornej koło Lobżenicy Maryja po raz pierwszy objawiła się na ziemiach polskich w roku 1079, dokładnie na terenie pogańskiego <świętego gaju>. Warto dodać, że było to ok. dwa miesiące po skrytobójczym zamachu na św. Biskupie Stanisławie, męczenniku z Krakowa.
Kult Maryjny rozwijał się przez wieki, Jednocześnie duchowni i wierni napotykał na nieszczęśliwe wpływy żywiołów, szczególnie pożarów; opór lub nawet terror ze strony obcych wojsk lub administracji np. pruskiej. Obecnie od 1923 roku tym szczególnym miejscem opiekują się księża ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, tutaj jest usytuowane ich Seminarium Duchowe.
W drodze powrotnej mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy Borów Tucholskich i Kaszubskiej Szwajcarii, a przede wszystkim doładować duchowe akumulatory, także dzięki prowadzeniu śpiewów i pięknej grze na gitarze Państwa Szmytów.
tekst i foto: ks. Grzegorz Błasiak