80 pralek dla 80 rodzin konkurs

Caritas Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza rodziny wielodzietne zamieszkujące teren Archidiecezji Gdańskiej do wzięcia udziału w konkursie „Razem oszczędzamy wodę i energię”.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie co najmniej pięciorga dzieci  (rodzina żyjąca w jednym gospodarstwie domowym). Konkurs plastyczny na najciekawszą pracę wykonaną przez najmłodszych członków rodziny a promująca idee dbania o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody. Konkurs organizowany jest w ramach programu pod nazwą „Rodzina +. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych.” Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Pracę konkursową należy przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Organizatora albo złożyć do siedziby Organizatora – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 20 maja 2014r.

 

Nagrodami dla zwycięzców będą nowe pralki o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, minimalizujące koszty eksploatacji oraz umożliwiające czynne wdrożenie programu dbania o środowisko naturalne w gospodarstwach domowych.

 

REGULAMIN KONKURSU: Regulamin konkursu

ag88