Boże Ciało – Fara Puck, 25.06.2022

Po trzech latach (gdy nie ma już ograniczeń i lęków związanych z koronawirusem) świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mogło odbyło się 16 czerwca 2022 r. wśród licznie zgromadzonych wiernych z naszej parafii oraz gości przebywających w tym czasie nad „Małym Morzem”.
Głównej celebracji Eucharystii oraz procesji eucharystycznej do I-szego ołtarza przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kunca. Potem modlili się i nieśli Najświętszy Sakrament wikariusze: ks. Grzegorz, ks. Wojciech i ks. Leszek. Przy czwartym ołtarzu kazanie do IV-tej ewangelii wygłosił O. Marek Dettlaff OFM, przeor klasztoru O. Franciszkanów w Wilnie.
Wszystkich zebranych pobłogosławił na końcu Najświętszym Sakramentem Ks. Proboszcz Jerzy Kunca.
tekst/foto: ks. Grzegorz Błasiak
(niektóre ujęcia foto wykonali: p. Michał i Wojciech Graban oraz lektorzy naszej LSO).