BOŻE CIAŁO w Puckiej Farze – 11 czerwca 2020 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w tym roku miała inny przebieg w naszej wspólnocie parafialnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku jak i całym Kościele.
Po sumie, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. dr Jacek Sosnowski z Diec.Pelplińskiej, procesja eucharystyczna została poprowadzona wokół kościoła. Po każdorazowym okrążeniu kościoła przez asystę i wiernych, przy wspólnym ołtarzu kolejny kapłan odśpiewał Ewangelię, komentarz i modlitwy z danej stacji. Procesja zakończyła się w świątyni uroczystym błogosławieństwem. Potem odprawiona została jeszcze Msza św. i rozpoczęła się popołudniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
foto: ks. G.Błasiak, ks. J.Przygocki oraz LSO Fara Puck.