Caritas informacje

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność parafialna Caritas. Wolontariusze Caritas zgromadzeni na ostatnim spotkaniu wybrali zarząd i określili kierunki działania uwzględniając potrzeby ale i możliwości niewielkiej grupy zaangażowanych społecznie członków. W tym roku działalność Caritas obejmie trzy kierunki zaangażowania:
1. Pomoc materialna w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza przy wykupie niezbędnych leków. Wolontariusze nie przekazują gotówki jedynie pomagają uregulować – choćby w części konkretną sprawę. Jeśli idzie o leki to jedna osoba raz w miesiącu może być wsparta kwotą nie większą jak 60 zł. Trzeba wiedzieć, że wolontariusze dysponują jedynie tymi środkami, które wszyscy chodzący do naszego kościoła raz w miesiącu ofiarują na ten cel podczas miesięcznych zbiórek.
Biuro Caritas od tego miesiąca mieścić się będzie w budynku plebanii.
Czynne tylko w środy po Mszy św. tj. od godz. 9.15 do 10.00
2. Organizowanie pomocy rzeczowej (paczek) na święta dla najuboższych. Kontynuować będziemy przedświąteczne zbiórki w puckich marketach i w kościele, by z zebranych produktów przygotować i rozdać paczki.
3. Organizowanie spotkań integracyjnych. Zawsze w drugą sobotę miesiąca proponujemy po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie w salce kominkowej przy ciastku z tematyczną pogadanką czy ciekawym filmem. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy chcą się spotkać, zwłaszcza dla starszych i samotnych. Pierwsze spotkanie już w najbliższą sobotę.
Oczywiście organizować też będziemy wigilię w okolicy Bożego Narodzenia. Dziękujemy za comiesięczne wsparcie naszej działalności poprzez ofiary do puszki i zapraszamy do grona wolontariuszy nie tylko emerytów ale także osoby aktywne zawodowo.
Każdy w inny sposób może wspierać drugiego i mieć udział w rozszerzaniu dobra. Zapraszamy
Tekst – Ks. Prob. Jerzy Kunca