Danuta i Jan Dettlaffowie o nowym albumie „Fara w Pucku”

Promocja Albumu Danuty i Jana P. Dettlaff. „Kościół farny był i jest dumą parafii i mieszkańców miasta,
ale też nieustannym zadaniem. Wdzięczny jestem autorom albumu Państwu Danucie i Janowi Dettlaff, że odsłonili trwającą już sześć wieków nieustanną troskę o tę świątynię. Każde pokolenie wierzących dokładało tu cząstkę swego serca. Dokłada i obecnie, pomimo wielu braków i potrzeb, bo nie samym chlebem żyje człowiek i chodząc po ziemi, w sercu już nosi kawałek nieba. […]”
(Proboszcz Parafii Farnej ks. prałat Jerzy Kunca)

4

5
 
6
 
3
 
2
 
1
id_2858_1_big