Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń