ICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

DRODZY WIERNI !
W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce
LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ  LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU  NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!
Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem bocznym.
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej z naszego kościoła:
telewizja Chopin kanał 54 lub w internecie www.farapuck.pl lub z innych kościołów.
Dziękujemy za zrozumienie!
Wasi Duszpasterze