Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS W PUCKU adres ul: Judyckiego 8 (obok sali ,,Mario” p.w św. Dominika) 84-100 Puck
Parafialny Zespół Caritas w Pucku czynny: środa 9:15 -10:00
Caritas przy parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku powstał dnia 15.03.1998 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza śp. Ks. Andrzeja Wieckiego. Na apel ten odpowiedziało wówczas 13 osób gotowych bez wynagrodzenia służyć innym. Nieprzerwanie bezinteresowna praca wolontariuszy trwała również gdy w latach 2000 do 2005 był proboszczem ks. Prof. Jan Perszon, który bardzo oddanie i z wielkim zrozumieniem poświęcał swój czas najuboższym i czynnie oddawał się razem z wolontariuszami pracy na rzecz potrzebujących. Od 15.08.2005r. pomoc potrzebującym nadal realizowana jest przez obecnego proboszcza Ks. Prałata Jerzego Kuncę, który starannie dba o istniejące w parafii dzieło, wkładając w to ogrom serca i zaangażowania.
Parafialny Zespół Caritas jest katolicką instytucją charytatywną, obejmującą opieką ludzi chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, bezradne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie oraz ofiary przemocy.
Zadaniem parafialnego Caritas jest pomoc w różnego rodzaju ludzkich nieszczęściach. Działa w parafii nie otrzymując funduszy z zewnątrz, jedynie te, którymi dzielą się inni parafianie. W czynieniu miłosierdzia ma swój udział każdy, kto wspiera działalność Caritas wrzucając ofiarę do puszki Caritas lub w inny wybrany przez siebie sposób.
Zbiórka taka odbywa się zawsze w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po każdej mszy św. wolontariusze zbierają ofiary na rzecz potrzebujących w naszej parafii. Za wszystkie złożone datki bardzo serdecznie dziękujemy i zapewniamy o swojej modlitwie w intencji wszystkich darczyńców.
Szukamy nowych wolontariuszy, chętnych i życzliwych do wspólnego niesienia pomocy potrzebującym.
Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas na rok pracy 2022
Prezes – Justyna Block
Sekretarz – Małgorzata Markowska
Skarbnik – Karolina Gojka
Aktualny skład zespołu:
Justyna Block
Teresa Kortas
Katarzyna Szmyt
Karolina Gojka
Małgorzata Markowska
Jan Janusz
Katarzyna Juszczyk
Maria Fikus
Jolanta Retzlaf
Dorota Kozieł
Aleksandra Gaffke
Beata Pałucka
Anna Duda
Janina Mudlaff
Teresa Litwin
Joanna Ceynowa
Piotr Szmidtka
Mariusz Cendrowski
Sandra Szlendak
Aleksandra Ksobiech
Aleksandra Okroj
Ewa Firewicz
Anastazja Pankratova
Tekst: Małgorzata Markowska