Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS W PUCKU adres ul: Judyckiego 8 (obok sali ,,Mario” p.w św. Dominika) 84-100 Puck
Parafialny Zespół Caritas w Pucku czynny: środa 9:15 -10:00
Caritas przy parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku powstał dnia 15.03.1998 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza śp. Ks. Andrzeja Wieckiego. Na apel ten odpowiedziało wówczas 13 osób gotowych bez wynagrodzenia służyć innym. Nieprzerwanie bezinteresowna praca wolontariuszy trwała również gdy w latach 2000 do 2005 był proboszczem ks. Prof. Jan Perszon, który bardzo oddanie i z wielkim zrozumieniem poświęcał swój czas najuboższym i czynnie oddawał się razem z wolontariuszami pracy na rzecz potrzebujących. Od 15.08.2005r. pomoc potrzebującym nadal realizowana jest przez obecnego proboszcza Ks. Prałata Jerzego Kunce, który starannie dba o istniejące w parafii dzieło, wkładając w to ogrom serca i zaangażowania.
Parafialny Zespół Caritas jest katolicką instytucją charytatywną, obejmującą opieką ludzi chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, bezradne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie oraz ofiary przemocy.
Zadaniem parafialnego Caritas jest pomoc w różnego rodzaju ludzkich nieszczęściach. Działa w parafii nie otrzymując funduszy z zewnątrz, jedynie te, którymi dzielą się inni parafianie. W czynieniu miłosierdzia ma swój udział każdy, kto wspiera działalność Caritas wrzucając ofiarę do puszki Caritas lub w inny wybrany przez siebie sposób.
Zbiórka taka odbywa się zawsze w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po każdej mszy św. wolontariusze zbierają ofiary na rzecz potrzebujących w naszej parafii. Za wszystkie złożone datki bardzo serdecznie dziękujemy i zapewniamy o swojej modlitwie w intencji wszystkich darczyńców.
W każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odbywają się spotkania integracyjne w salce kominkowej (na przeciwko Plebanii) przy ciastku z tematyczną pogadanką i ciekawym filmem. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy chcą się spotkać, zwłaszcza dla starszych, samotnych i wszystkich chętnych.
Szukamy nowych wolontariuszy, chętnych i życzliwych do wspólnego niesienia pomocy potrzebującym.
Ze względu na małe zapotrzebowanie, prosimy o nieprzywożenie oraz niezostawianie pod drzwiami Caritas odzieży, obuwia, maskotek, zabawek i innych rzeczy. Nie mamy możliwości aby zajmować się magazynowaniem i przechowywaniem powyższych rzeczy.
 
Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas na rok pracy 2020
Prezes – Katarzyna Szmyt
Sekretarz – Małgorzata Markowska
Skarbnik – Aleksandra Gaffke
 
Aktualny skład zespołu:
Eryka Lieske
Stefania Kardaś
Teresa Kortas
Elżbieta Matulewicz
Katarzyna Szmyt
Małgorzata Markowska
Gabriela Felkner
Jolanta Retzlaf
Dorota Kozieł
Aleksandra Gaffke
Anna Duda
Krystyna Hoge
Tekst: Małgorzata Markowska