Informacje Pielgrzymka do Ziemni Świętej

Ziemia ŚWIĘTA – 8 dni

         Program dla grupy IV A terminie 23.02 – 2.03.2013

 

 
Sobota DZIEŃ 1 – PUCK – GDAŃSK – TEL AVIV – JERYCHO

Wyjazd autokarem z Pucka godz. 7.00 miejsce podstawienia autokaru: Puck. Pl. Obr. Wybrzeża /Manhattan/

Godz.8.00 zbiórka w hali odlotów Międzynarodowego lotniska w Gdańsku-Rębiechowie. Odprawa i odlot do Tel Avivu Przejazd autokarem z lotniska Ben Guriona do hotelu w Jerycho na kolacje i nocleg.

 
Niedziela DZIEŃ 2 – JERYCHO – PUSTYNIA JUDZKA – M. MARTWE

Po śniadaniu podjedziemy pod Górę Kuszenia oraz pod drzewo Sykomory, następnie dalsza podróż na Pustynię Judzką. Zatrzymamy się na chwilę zadumy na punkcie widokowym na Pustyni Judzkiej ew. tam msza św. Kontynuacja podróży nad Morze Martwe gdzie będziemy odpoczywać i korzystać z niezwykłej kąpieli. Kolacja i nocleg jw.

 

Poniedziałek DZIEŃ 3 – JERYCHO – BETLEJEM – AIN KAREM /zabrać ze sobą paszporty/ GALILEA

Rankiem po śniadaniu /pakowanie bagaży do autokaru/ pojedziemy do Betlejem,aby nawiedzić Bazylikę Narodzenia Pańskiego i Grotę Narodzenia. Zobaczymy także kościół św. Katarzyny, Grotę Mleczną i Pole Pasterzy. Do Yad Vashem pojedziemy, jeśli będzie taka możliwość. Potem – do Ain Karem, gdzie zwiedzimy kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela i kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Msza Święta w Betlejem. Dalsza podróż do hotelu w Galilei. Kolację i nocleg.

 
Wtorek DZIEŃ 4 – GALILEA

Najpierw dotrzemy do Góry Tabor, na szczyt wjedziemy taksówkami. Potem, krótki odpoczynek nad rzeką Jordan. Z Tyberiady popłyniemy statkiem przez Jezioro Galilejskie. W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny synagogi. W Tabgha zwiedzimy kościół Prymatu św. Piotra (miejsce, gdzie Pan Jezus przekazał św. Piotrowi najwyższą władzę w Kościele) . Po zwiedzeniu świątyni na Górze Ośmiu Błogosławieństw, powrócimy na kolację i nocleg jw. Msza Święta na górze Tabor lub na Górze Błogosławieństw.

 
 
Środa DZIEŃ 5 – GALILEA – JEROZOLIMA

Po śniadaniu /pakowanie bagaży do autokaru/ pojedziemy do Nazaretu gdzie nawiedzimy piękną Bazylikę Zwiastowania, zobaczymy też kościół św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej by małżonkowie mogli odnowić ślubowania małżeńskie, a wszyscy pomodlić się i posmakować wina z Kany Galilejskiej. Następnie pojedziemy do Hajfy tam nawiedzimy   Sanktuarium OO. Karmelitów – Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę okolicy. Kontynuując podróż do Jerozolimy zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej (krótki odpoczynek nad Morzem Śródziemnym, przy akwedukcie z czasów rzymskich),.Msza Święta w Nazarecie lub w Kanie. Kolacja i nocleg w hotelu w Jerozolimie.

 

Czwartek DZIEŃ 6 – JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – SYJON CHRZEŚCIJAŃSKI

Po śniadaniu pojedziemy na Górę Oliwną, staniemy w miejscu, z którego
Pan Jezus odszedł do nieba. Zwiedzimy kościół Pater Noster i piękną kaplicę Dominus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego i pomodlimy się w Bazylice Konania w Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia NMP. Ok. 12ej przejazd do hotelu na lunch, a potem na Syjon Chrześcijański (wspaniały widok na górę Oliwną i okolicę) – zwiedzimy kościół św. Piotra in Gallicantu, Wieczernik i grób Dawida. Będziemy też w Bazylice Zaśnięcia Najświętszej Maryi i Panny. Spacerkiem powrócimy do hotelu. Msza Święta na G. Oliwnej lub w Wieczerniku franciszkańskim. Kolacja, nocleg jw.

 

Piątek DZIEŃ 7 – JEROZOLIMA – BAZYLIKA GROBU ŚWIĘTEGO – DROGA KRZYŻOWA

Po śniadaniu pójdziemy do Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego, zwiedzanie Bazyliki, nawiedzenie Kalwarii i Grobu Pańskiego.   Po południu zwiedzimy Litostrothos i Kaplicę Biczowania, odprawimy Drogę Krzyżową. Pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Następnie podejdziemy pod Ścianę Płaczu po czym powrócimy do hotelu na kolację i nocleg.

 

Sobota DZIEŃ 8 – POŻEGNANIE Z JEROZOLIMĄ – TEL AVIV – GDAŃSK

Po śniadaniu podejdziemy jeszcze do kościoła św. Anny, zatrzymamy sie przy wykopaliskach Sadzawki Betezda. Czas na indywidualne zakupy i przemyślenia. Ok. Godz. 13.00 wyjazd na lotnisko w Tel Awiwie. Odprawa i odlot do Gdańska. Przelot specjalnym samolotem polskich linii lotniczych.

 

ŚWIADCZENIA: przelot samolotem Gdańsk – Tel Awiw – Gdańsk, przejazdy autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach**, *** i ****w pokojach dwu lub trzyosobowych z łazienkami śniadania, obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność może ulec zmianie), rejs statkiem przez Jezioro Galilejskie, taksówka na Górę Tabor, opieka przewodnika, ubezpieczenie NW i K, napiwki dla kierowców i obsługi w hotelachn i restauracjach. CENA: 3800 zł płatne na konto KBP + 100$ u przewodnika  

 

KOORDYNATOR GRUP: Pani MARYLA LERCH   /KBP Gdynia/

OPIEKUN DUCHOWY GRUPY: KS. PRAŁAT JERZY KUNCA
PRZEWODNIK GRUPY: O.LIDIAN STRZEDUŁA
 
Prosimy o:

 

zabranie ważnego paszportu (oraz kserokopię strony ewidencyjnej paszportu, na wszelki wypadek);

 

podzielenie bagażu na główny (do 23kg) i podręczny (do 8 kg). W podręcznym należy umieścić rzeczy najcenniejsze oraz przedmioty pierwszej potrzeby (na wypadek zagubienia bagażu głównego).

 

Wszelkie przedmioty ostre, pojemniki z płynami i żelami należy umieścić w bagażu głównym.   

 

UWAGA!!! Prosimy zapoznać się z załącznikiem, dot. zasad ochrony w przewozach lotniczych.

 

zabranie wygodnego ubioru (szczególnie obuwie), kostiumu kąpielowego (+ sandały lub klapki), okularów przeciwsłonecznych, kosmetyków i nakrycia głowy dla ochrony przed słońcem, a także cieplejszego okrycia na chłodniejsze dni, szczególnie wieczory i ranki. Przy wejściu do świątyń obowiązuje ubiór skromny (zakryte ramiona itp.). Księża zabierają albę, białą stułę oraz Paramenty na jedną msze św. która może odbyć sie w plenerze. /Pustynia/

 

zabranie osobistej apteczki (stosownie do stanu zdrowia i zaleceń lekarza);

 

zabranie pieniędzy (USD) na osobiste wydatki (napoje, owoce, pamiątki itp.);

 

zabranie kwoty 100 USD, które – zgodnie z ofertą – należy wpłacić w Ziemi Świętej;

 

nie zabieranie zbędnych dokumentów ani kosztowności oraz przedmiotów i paczek do przekazania od osób nieznanych (dla bezpieczeństwa);

 

punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

 

W czasie pobytu na pielgrzymce prosimy:

         deponować cenne rzeczy w sejfie hotelowym, także – jeśli jest taka konieczność – paszport

         nie pić wody i nie jeść potraw z przygodnych źródeł i ulicznych straganów (owoce umyć przed spożyciem),

         nie wynosić jedzenia z restauracji hotelowej;

  zachować ostrożność w czasie kąpieli w morzu oraz na drogach, szczególnie w czasie wysiadania z autokaru lub wsiadania, a także w czasie chodzenia po wzgórzach;

         unikać chodzenia pojedynczo po ulicach miast (szczególnie wieczorami), a w czasie wolnym wychodząc z hotelu (najlepiej w towarzystwie) zostawiać informację dokąd idziemy i kiedy wracamy;

         pilnować swoich bagaży, szczególnie w czasie przeładunków z autokaru lub do autokaru;

         unikać kontaktów z osobami nieznanymi i nie wdawać się z nimi w dyskusje i sprzeczki;

         pamiętać, że przy zakupach należy się targować (taki zwyczaj miejscowy);

         przy zakupach robionych na straganach, wskazane, aby były minimum dwie osoby;

 

UWAGA! Żaden hotel na świecie nie odpowiada za pozostawione w pokoju hotelowym dokumenty, pieniądze i kosztowności

                 Zalecamy korzystanie z sejfu (recepcja).

Przejazdy będą realizowane autokarami klimatyzowanymi.

Ubezpieczenie: T.U. SIGNAL IDUNA. Polisa obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków /NW/

(do 30000 PLN) i kosztów ich leczenia /KL/ za granicą (do 20000 EUR) oraz utraty bagażu   (do 2000 PLN). Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń wynikłych z chorób przewlekłych leczonych wcześniej ani zdarzeń zawinionych umyślnie

(osoby cierpiące na choroby przewlekłe leczone przed wyjazdem na pielgrzymkę, muszą ubezpieczyć się dodatkowo).

 
PRZELOTY specjalnym samolotem polskich linii lotnivzych BINGO AIRWAYS

          wylot z Gdańska – Rębiechowa do Tel Awiwu dnia 23 lutego 2013r., godz. 10.45  lot nr BGY 861

      lądowanie w Tel Awiwie dnia 23 lutego 2013r., godz. 16.00 (czas miejscowy);

         wylot z Tel Awiwu do Gdańska – Rębiechowa dnia 2 marca 2013r., godz. 16.30, nr rejsu BGY 862

         lądowanie w Gdańsku – Rębiechowie dnia 2 marca 2013r., godz. 19.45;

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU WSPANIAŁEJ , PIĘKNEJ PIELGRZYMKI !

 

KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE

 

UL. GÓRSKIEGO 1/95; 00-033 WARSZAWA; TEL/FAX: 0048 22 827-96-21; 827-67-39

 Biuro Agencyjne: 81-376 Gdynia, Sieroszewskiego 20 tel: 58  62042 73

              biuro czynne w poniedziałki,  środy,  piątki  w godzinach  10.00 – 16.00

          www.pielgrzymkizagraniczne.pl            biuro@pielgrzymkizagraniczne.pl