O Parafi

O parafii

Słów kilka o parafii

Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku powstała już w XII wieku i jest najstarszą w powiecie a jednocześnie matką dla sąsiednich parafii. Od północy i wschodu opiera się o wody zatoki puckiej, od południa graniczy z parafią Mrzezino i Zelistrzewo a od zachodu z pucką parafią św. Faustyny. Oprócz znacznej części Pucka do parafii należy także Błądzikowo, Celbówko i Rzucewo.

Parafia liczy ok. 8700 wiernych i łączy zarówno miejscowych Kaszubów jak i przybyszów z różnych stron Polski.  Podobnie jak większość parafii położonych w centrum miasta w znacznej części jest zamieszkała przez osoby starsze. Młodzi nowe domy budują najczęściej już poza parafią, w najlepszym wypadku na obrzeżach miasta,. Msza św. w niedzielę i święta sprawowana jest nie tylko w kościele parafialnym ale także w kaplicy szpitalnej p.w. Ojca Pio, w kaplicy p.w. św. Elżbiety w Domu Pomocy Społecznej oraz w szkolnej stołówce w Rzucewie. Na terenie parafii funkcjonuje także Stacjonarne Hospicjum z kaplicą p.w. bł. Alicji Kotowskiej. Posługę duszpasterską w parafii pełnią: proboszcz ks. prałat Jerzy Kunca oraz wikariusze: ks. Dariusz Rębiś, ks. Andzrej Molenda i ks. Radek Belling. Opiekę duszpasterską nad hospicjum sprawuje jego twórca ks. dr Jan Kaczkowski. Wsparciem w pracy duszpastersko – katechetycznej są siostry sercanki a także spora grupa oddanych świeckich.

Na terenie parafii zlokalizowane są wszystkie puckie szkoły co pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia katechezy. Oprócz księży i sióstr katechezę szkolną prowadzi dodatkowo aż 9 katechetów świeckich. Przygotowanie do sakramentów św. odbywa się w salkach przy parafii. Dodatkowo parafia prowadzi świetlicę dla dzieci: czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 17.00 oraz użycza pomieszczeń dla klubu seniora i grupy AA. W parafii naszej wiele osób potrzebuje wsparcia. Pomoc organizuje parafialna Caritas. Codziennie też wydawany jest chleb. Czeka na niego ok. 40 osób. Grupy duszpasterskie działające w parafii: ministranci i lektorzy, schola dziecięca, dziecięce kółko różańcowe, wolontariusze hospicjum, Róże Różańcowe, Margaretki, Koło Przyjaciół Radia Maryja, chór parafialny. W każdy czwartek od godz. 17.00 do 20.00 czynne jest poradnictwo rodzinne. W czwartki też po wieczornej Mszy św. odbywa się katecheza parafialna dla dorosłych.

Aktywność parafii wyraża się też w trosce o budynki parafialne. Specyfiką tej parafii jest ich wielość i wielkość. W ostatnich latach wszystkie one przechodzą gruntowne remonty począwszy od kościoła poprzez dom w którym mieszkają siostry, dawną organistówkę, dom katechetyczno – rekolekcyjny, plebanię aż po ciągle zagospodarowywany nowy budynek centrum kulturalno – duszpasterskiego. Z racji ich olbrzymich rozmiarów bieżąca eksploatacja i remont wymagają stałego i sporego zaangażowania. Nie licząc kapłanów, sióstr zakonnych i katechetów przy parafii, w mniejszym lub większym zakresie, w sposób stały posługuje aż 10 osób. Do tego dochodzą ekipy remontowe systematycznie angażowane niemal przez cały rok. Jest też grupa osób gotowych do pomocy w różnych przedsięwzięciach.

Szczególnymi wydarzeniami w życiu parafii są coroczne uroczystości w dniu 10 lutego z okazji kolejnych rocznic zaślubin Polski z morzem jak również czerwcowa pielgrzymka rybaków na odpust św. Ap. Piotra i Pawła – jedyna taka w Europie. Uroczystości te nie tylko gromadzą rzesze parafian i gości z regionu ale dość często także przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Ks. prob. Jerzy Kunca