Wezwanie kapłana

Nasz dyżurujący Kapłan czeka zadzwoń 504 318 309 całodobowo

 

W sytuacji, gdy jesteśmy obecni przy konaniu osoby, czy to w szpitalu, czy też w domu, naszym obowiązkiem chrześcijańskim jest wezwać kapłana, który ma duchowo pomóc wierzącej osobie w przejściu na tamten świat. Ksiądz przychodzi z Wiatykiem (Komunia św.), czyli „pokarmem na drogę”, aby umocnić tego, który karmił się nim za życia. Jeśli osoba umierająca jest świadoma, może skorzystać z sakramentu pokuty, jeśli nie, kapłan udziela rozgrzeszenia w przypadku zagrożenia śmiertelnego (absolucja generalna).

Sakrament namaszczenia chorych w naszej parafii udzielany jest bardzo często. Dzieje się tak dlatego, że na jej terenie funkcjonuje szpital. Oprócz udzielanego namaszczenia w czasie codziennego obchodu chorych gdy chorzy o sakrament proszą dyżurujący kapłan bywa dodatkowo wzywany do szpitala niekiedy kilka razy w dzień lub w nocy. Wezwania do domu w sytuacjach nagłych nie są częste. Gdyby jednak pojawiła się taka konieczność o każdej porze można prosić o udzielenie sakramentu namaszczenia.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją :

1.Jeśli zgon następuje w Puckim  szpitalu, lekarz odpowiedzialny za pacjenta potwierdza zgon,
2. Jeśli człowiek umiera w domu, należy wezwać lekarza w celu potwierdzenia zgonu (pisemne potwierdzenie). Telefon alarmowy
3. Zawiadamiamy zakład pogrzebowy w celu przewozu zwłok
4. Zgłaszamy się osobiście w zakładzie pogrzebowym