Droga Krzyżowa ulicami Pucka – piątek, 5 kwietnia 2019 r

>>Jednak dzisiejsza droga krzyżowa będzie inna niż te, które przeżywaliśmy do tej pory. (…)

Myślą przewodnią tegorocznej drogi krzyżowej będzie zatem fragment traktatu św. Ambrożego, który brzmi: Kiedy każdy modli się tylko za siebie, mniej otrzymuje łaski  niż ten, kto wstawia się za innymi. Kiedy natomiast pojedynczy wierni modlą się za wszystkich, wszyscy modlą się za każdego. Kiedy zatem modlisz się sam za siebie, modlisz się sam. Jeśli zaś modlisz się za wszystkich, wszyscy będą modlić się za Ciebie.  Wśród wszystkich bowiem jesteś także i ty.

Do  rozważań o Męce Jezusa chcemy zaprosić właśnie tych wszystkich, których tu dziś z nami fizycznie być nie może. Myślimy nie tylko o ludziach, których cierpienie jest związane z bólem fizycznym, ale także o tych, którzy cierpią w każdy inny sposób i nie są w stanie tu być. (…)

Droga, którą teraz pójdziemy, nie ma być tylko rozważaniem męki Jezusa, w tym roku podejmiemy szczególną refleksję nad relacjami z ludźmi. Niosąc symboliczne krzyże – cierpienia innych ludzi na własnych barkach, być może zadam sobie pytanie, czy w zwykłym życiu znajdę w sobie dość siły, by pomóc komuś dźwigać jego cierpienie? (…) Chcę prosić Jezusa, by nauczył mnie je naprawiać, by razem z Nim iść ku zmartwychwstaniu.<<

Tekst rozważań Drogi Krzyżowej ulicami Pucka 2019 

tekst rozważań Drogi Krzyżowej ulicami Pucka 2019: Magdalena Borzyszkowska 
załącznik 1
foto: ks. Grzegorz Błasiak