OŚWIADCZENIE RODZICÓW ws. możliwej deprawacji w szkołach