Koncert Gospel. Wprowadzenie relikwii bł. kard. S. Wyszyńskiego

W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2022, po południu o godz. 17.00 w puckiej Farze odbyło się Gospelowe kolędowanie z Empire Gospel Chór (we współpracy z mecenasem koncertu, Miastem Puck).   foto: Z transmisji TV Chopin (TTR)

Natomiast wieczorem o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Wiesława Szlachetki z wprowadzeniem relikwii błog. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ks. Bp Wiesław wygłosił Słowo Boże, w którym przybliżył znaczenie „Słowa” jako LOGOSU (Drugiej Osoby Boskiej) oraz słowa, które w życiu człowieka odzwierciedla wnętrze osoby i jej relację z Bogiem oraz bliźnimi.
Bp. Wiesław ukazał konkretne zagrożenia we współczesnych realiach życia w naszej ojczyźnie oraz właściwe chrześcijańskie postawy, których kiedyś tak pięknie nauczał i mężnie ukazał w swoim życiu bł. kard. Stefan Wyszyński.

teks i foto: ks. Grzegorz Błasiak