Pożar dachu budynku, w którym było 8 osób w Leśniewie

Szanowni Państwo,

W związku z tragedią jaka dotknęła dwie rodziny z Leśniewa, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Leśniewo rozpoczyna 27 marca zbiórkę pieniędzy celem wsparcia rodzin. Pieniądze można przelewać na rachunek bankowy Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Pucku 85 8348 0003 0000 0005 0672 0001. W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać „Dla pogorzelców”. Zbiórka odbywać się będzie również „od domu do domu”. Pieniądze potrzebne są zwłaszcza na zakup materiałów budowlanych.
 
 

Sprawdziliśmy stowarzyszenie

Piotr Kropidłowski

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Leśniewo zostało powołane do życia 7 maja 2011r. na zebraniu założycielskim.
9 czerwca 2011r. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał wpisu Stowarzyszenia do KRS.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju i promocji Leśniewa.
 
Cele Stowarzyszenia:

  • Promowanie wsi, regionu, kultury ludowej, historii, lokalnych tradycji.
  • Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych oraz gospodarczych mieszkańców wsi.
  • Podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  • Wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego.
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  • Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
  • Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych od sponsorów i dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań statutowych.
  • Działania z zakresu udzielania pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

dom