Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw nie może przekroczyć 50 osób

Drodzy Parafianie
Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.
Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw nie może przekroczyć 50 osób, dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie. Do uczestnictwa we Mszach św. w kościele według stałego porządku zapraszamy tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych, z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Czynne będzie tylko boczne wejście do kościoła a wyznaczone osoby będą czuwać przy drzwiach. W sytuacji większej liczby wiernych,  nie chcąc nikogo odesłać do domu z niczym, odprawimy równolegle Mszę święta w Sali Centrum dla kolejnej grupy.
Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. W tych intencjach codziennie o godz. 20.30 w naszym kościele przy zamkniętych drzwiach modlić się będą kapłani wraz z siostrami sercankami na różańcu.  Proszę o duchową łączność w rodzinach. Posiadający telewizję kablową Chopin będą mogli w domach wraz z nami modlić się na różańcu a także uczestniczyć w Gorzkich Żalach (niedziela 17.45) i w Drodze Krzyżowej.  Kościół nasz przez cały dzień pozostanie otwarty a w dni powszednie od godz. 17.00 do wieczornej Mszy św. wystawiony będzie Najświętszy Sakrament.
Przypominam, że zawsze można zgłaszać chorych i kapłani  przyjdą z sakramentami w sytuacjach nagłych. Biuro parafialne będzie nieczynne do odwołania a w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Proboszczem (tel. 502 340 715). Prosimy także o wrażliwość na tych Parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.
W swoim kapłańskim życiu jeszcze nigdy nie prosiłem aby wierni powstrzymali się od udziału we Mszy św. w kościele i uczestniczyli poprzez środki przekazu ale jeśli rzeczywiście najskuteczniejszym sposobem na zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi to przyłączam się do prośby o pozostanie w domu. Zachęcam jednakże Wszystkich moich Parafian do ufnej modlitwy o ustanie epidemii. Módlmy się szczególnie za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Alfonsasa Lipniunasa, kandydata na ołtarze, który doświadczył epidemii i tu w Pucku 28 marca 1945 roku przeszedł do „Domu Ojca”. Może jego zasługi i wstawiennictwo u Boga będzie skuteczną tarczą dla naszej parafii w tym wyjątkowym czasie.                                                                     Ks. Proboszcz Jerzy Kunca