Służba Litrurgiczna

„W naszej parafii działa Liturgiczna Służba Ołtarza. Ministranci swoją obecnością upiększają każdą liturgię. Każdy z nich uczestniczy poza niedzielną mszą św. w dyżurach tygodniowych oraz zbiórkach ministranckich. Liturgiczna Służba Ołtarza, to nie tylko służba przy ołtarzu, to także spotkania formacyjne i wspólnie spędzony czas: choćby na Orliku czy w czasie zimowym na sali gimnastycznej.
Serdecznie zapraszamy niezdecydowanych… bo warto służyć dla Pana Jezusa. ”