Msze Święte

Niedziela:

7:00
8:30
10:00
11:30 SUMA
13:15 z udziałem dzieci
18.30 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Szpital – (zawieszone – remont w szpitalu m.in. kaplicy)
DPS – 11:00 zasadniczo dla pensonariuszy
Hospicjum 17:00 (aktualna informacja przez recepcję)

Dni powszednie:

7:00
8:30
18.30  (w lipcu i sierpniu o 19:00)

Hospicjum 16:00 (aktualna informacja przez recepcję)