Na początku deszcz – a potem radość! PIAŚNICA 26.09.2020 r.

„Jubileuszowa X Pielgrzymka Rowerowa do Piaśnica przeszła do historii jako powtórzenie pięcioletniego cyklu pielgrzymek z Redy Rekowa (lub Ciechocina) do Sanktuarium bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim i Wejherowie (Pięć różnych tras  przez i wokół Puszczy Darżlubskiej w formie pętli o dł. ok.36-40km).
Pomimo początkowych trudności z pogodą, gdy w trakcie dojazdu poszczególnych osób lub grup spadł obfity deszcz (niektórzy wtedy zawrócili) oczekiwane wydarzenie rozpoczęło się zgodnie z planem.
Po modlitwie i błogosławieństwie ks. Prob. Fabiana Tokarskiego na placu przed kościołem pw. NMP Nieustającej Pomocy w Redzie Rekowie grupa pielgrzymów najpierw pokonała stromą leśną ścieżkę przez pobliskie wzgórza. Następnie za Osiedlem Słonecznym, przy zabezpieczeniu patrolu Policji z Wydz. Ruchu Drogowego z Komendy w Pucku bezpiecznie przekroczyła drogę nr 216 i przez Lasy Puszczy Darżlubskiej dotarła do pomnika kapłanów na skraju Lasu Piaśnickiego.
Po krótkiej modlitwie grupa sprawnie dotarła ok. 12.00 na plac przed Kaplicą Leśną Sanktuarium. Po dotarciu drugiej grupy – autokarowej z parafii pw. MB Bolesnej w Gdańsku i przygotowaniu ołtarza rozpoczęła się uroczysta Eucharystia dziękczynna-błagalna z formularza o męczennikach. Mszy św. koncelebrowanej w kilku intencjach (m.in. za uczestników Pielgrzymek Rowerowych 2011-2020; osób oraz instytucji wspierających organizacyjnie i duchowo; ofiary ludobójstwa niemieckiego w Piaśnicy i sprawców, za Ojczyznę, budowniczych świątyń i wspólnotę paraf.) przewodniczył ks. Infułat Daniel Nowak, proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Wejherowie i kustosz Sanktuarium bł. Alicji Kowalskiej i Towarzyszy. Aktywny udział w Liturgii Słowa, Modlitwie i służbie wzięli udział reprezentanci obu grup (z kilku parafii).
Po błogosławieństwie końcowym i odśpiewaniu „Boże coś Polskę” nastąpiła chwila podziękowań. Ks. Prał. Jerzy Kunca, proboszcz par. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku wręczył pamiątkowe Ryngrafy MB Puckiej wydane w Roku 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Jako wyraz podziękowania za coroczne szczególną pomoc i obecność w tracie przygotowań i przebiegu tych Pielgrzymek otrzymali je: Ks. Inf. Daniel Nowak (ze współpracownikami); ks. Prob. Ks. prob. Fabian Tokarski (ze współpracownikami) z par. NMP NP w Redzie Rekowie,  Ks. prob. Stanisław Jarzembski ze wspólnotą par. św. Wojciecha w Redzie Ciechocinie, także ks. Andr
zej Molenda, były wikariusz – w stałej łączności z parafią. Ks Grzegorz Błasiak, pomysłodawca i organizator Pielgrzymek Rowerowych do Piaśnicy (2011-2020) otrzymał z rąk ks. proboszcza Jerzego pamiątkowy obraz kaplicy bł. Alicji.
Na koniec duchowego spotkania uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia i po otrzymaniu pamiątek i słodkich niespodzianek grupa autokarowa udała w dalszą drogę do Pucka a pielgrzymi rowerzyści w drogę powrotną do Redy. Najpierw jednak nawiedzili grób bł. Alicji Kotowskiej, potem wracając ścieżką rowerową przy szosie nr 218 i ścieżkami rowerowymi w Wejherowie pomodlili się jeszcze za miejscowe wspólnoty parafialne w świątyniach pw. Chrystusa Króla, NMP Królowej Polski oraz budującej się pw. św. Karola Boromeusza.
Oficjalne pożegnanie i rozwiązanie Pielgrzymki miało miejsce w pobliżu skrzyżowania ul. 12 Marca i ul. Puckiej w Redzie Ciechocinie.
tekst/foto: ks. Grzegorz Błasiak (foto także Robert Wieczorek)