Nabożeństwo Fatimskie z wprowadzeniem relikwii św. Franciszka i św. Hiacynty – 13 maja 2019 r.

Podczas pierwszego w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego w puckiej Farze, po odmówionej modlitwie różańcowej i odśpiewanej Litanii Loretańskiej do NMP, reprezentacja dzieci naszej parafii, przygotowana przez S. Rafaelę wniosła procesyjnie relikwie dwójki wizjonerów fatimskich – św. Franciszka i św. Hiacynty.
W trakcie koncelebrowanej Eucharystii – główny celebrans, ks. dr. Wojciech Kardyś z Pelplina – wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, ukazujące aktualność orędzia fatimskiego także w kontekście aktualnych zmagań duchowych i społecznych. Po Mszy św., licznie zebrani wierni wyruszyli za figurą NMP Fatimskiej, niesionej przez grupę dziewcząt, w procesji dookoła murów naszej świątyni.
Na zakończenie – po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego – ks. prob. Jerzy Kunca podziękował uczestnikom liturgii za wsp

ólną modlitwę, szczególnie Ks. dr. Wojciechowi z Pelplina, dzieciom i młodzieży ubranej w kostiumowe stroje i fundatorom relikwiarza, czyli Matkom z Róży Modlitwy za Dzieci.
Na koniec wszyscy chętni mogli ucałować relikwie, prosząc o opiekę wprowadzonych tego wieczoru do świątyni świętych.


tekst i foto: ks. Grzegorz Błasiak