Nagroda Artystyczna Miasta Pucka 2012 dla Chóru Cecylii

W dniu 26.listopada 2012 r. chór św.”Cecylii” działający przy parafii św. ap. Piotra i Pawła w Pucku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Pucka 2012. za upowszechnianie kultury.

Nagroda Artystyczna Miasta Pucka została przyznana przez Wysoka Kapitułę za upowszechnianie kultury i najbardziej znaczące zaangażowanie w dziedzinie kultury w roku 2012  . Chór otrzymał  w związku z tym statuetkę ” Kaszubskiego Tulipana”. Członkowie Chóru wyrażają  swe zadowolenie z przyznania nagrody i serdecznie dziękują  Wysokiej Kapitule i Panu Burmistrzowi Miasta .

Relacja filmowa