Nominacja ogłoszona przez Stolicę Apostolską

Nominacja !!!

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował
Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Nominacja ta została ogłoszona przez Stolicę Apostolską 27 października 2012 r. o godz. 12.00 W związku z tą nominacją Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wystosował list to Duchowieństwa i WiernychWWW / PDF
[simpleviewer gallery_id=”1″]
Zdjęcia i Herb Nominata w wysokiej rozdzielczości:

 
Prezentujemy galerie zdjęć z Odpustu z tego roku. Mianowany  Ksiądz Biskup Ryszarda Kasyna odprawił Msze świętą przy ołtarzu polowym w porcie, u stóp puckiej Fary.
 

 

Biskup Diecezjalny Nominat Ryszard Kasyna – życiorys

Ogłoszony 27 października br. biskupem pelplińskim bp Ryszard Kasyna
ma 55 lat, jest doktorem prawa cywilnego i kanonicznego oraz jednym z
kilku polskich adwokatów Roty Rzymskiej. To ostatni biskup, wchodzący w
skład Konferencji Episkopatu Polski, którego mianował Jan Paweł II.
 
Ks. dr Ryszard Kasyna został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
gdańskiej 24 stycznia 2005 r. Sakrę biskupią przyjął w bazylice
Mariackiej w Gdańsku 2 kwietnia 2005 r., na kilkanaście godzin przed
śmiercią Jana Pawła II. W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Kasyna
jest członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji ds. Duchowieństwa, a także
delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.
Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 r. w Nowym
Stawie, w parafii św. Mateusza należącej do ówczesnej diecezji
gdańskiej, jako jeden z czworga rodzeństwa. Po maturze w Liceum
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku studiował w
Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. 24 stycznia 1982 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Lecha Kaczmarka w katedrze
oliwskiej. Od 3 lutego 1982 r. był wikariuszem i katechetą ówczesnej
parafii Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej – w bazylice Mariackiej w
Gdańsku, gdzie podejmował posługę także podczas studiów. 1 września
1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa
kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam też
odbył Studium Roty Rzymskiej.
24 czerwca 1991 r. obronił w Rzymie rozprawę doktorską na temat
odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella nuova
Legislazione Canonica). Od 1 lutego 1993 r. pełnił funkcję wiceoficjała
Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a od 28 czerwca 1996 r. był jego
oficjałem. 24 kwietnia 1998 r. otrzymał godność kanonika gremialnego
Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a 9 lipca 2001 r. kapelana Jego
Świątobliwości Jana Pawła II.
Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prał. Ryszarda Kasynę
biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej w dniu 23. rocznicy jego
święceń kapłańskich, 24 stycznia 2005 r. Stolicą tytularną bp. Kasyny
jest Dices (obecnie Tunezja), a mottem jego biskupiej posługi słowa „In
veritate et caritate” („W prawdzie i w miłości”). W listopadzie 2005 r.
nowy biskup otrzymał nominację na prepozyta Kapituły Archikatedralnej
Gdańskiej, przejmując urząd po emerytowanym bp. Zygmuncie Pawłowiczu. 15
grudnia 2009 r. decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem
Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. 27 października 2012 r.
Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację bp. Kasyny na biskupa
diecezjalnego w Pelplinie.
Diecezję pelplińską utworzył Jan Paweł II 25 marca 1992 r. z dawnej
diecezji chełmińskiej. Diecezja liczy 800 tys. mieszkańców. Jej
terytorium obejmuje prawie 13 tys. km², m.in. Kaszuby, Kociewie i Bory
Tucholskie. Diecezja podzielona jest na 30 dekanatów i 290 parafii.
Posługuje w niej prawie 600 księży.
Pierwszym biskupem diecezji był zmarły 25 kwietnia br. bp Jan
Bernard Szlaga. Jego 20 lat posługi przyniosło prawie 30 nowych parafii
oraz liczne inicjatywy duszpasterskie, administracyjne, edukacyjne oraz w
zakresie renowacji zabytków. Powołał do istnienia m.in. wydawnictwo
diecezjalne „Bernardinum” i diecezjalne „Radio Głos”.  W 1999 r. gościł
Jana Pawła II. Od śmierci bp. Szlagi, diecezją pelplińską zarządza
wybrany jej administratorem biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel. Będzie on
pełnił tę funkcję do czasu ingresu nowego biskupa.
episkopat.pl