O parafii

Słów kilka o parafii

Parafia liczy ok. 8700 wiernych i łączy zarówno miejscowych Kaszubów jak i przybyszów z różnych stron Polski. Podobnie jak większość parafii położonych w centrum miasta w znacznej części jest zamieszkała przez osoby starsze. Młodzi nowe domy budują najczęściej już poza parafią, w najlepszym wypadku na obrzeżach miasta. Msza św. w niedzielę i święta sprawowana jest nie tylko w kościele parafialnym ale także w kaplicy szpitalnej p.w. Ojca Pio, w kaplicy p.w. św. Elżbiety w Domu Pomocy Społecznej oraz w szkolnej stołówce w Rzucewie. Na terenie parafii funkcjonuje także Stacjonarne Hospicjum z kaplicą p.w. bł. Alicji Kotowskiej. Posługę duszpasterską w parafii pełnią: proboszcz ks. prałat Jerzy Kunca oraz wikariusze: ks. Janusz Przygocki, ks. Piotr Zieleziński, ks. Michał Staniszewski i ks. Artur Suska. Wsparciem w pracy duszpastersko – katechetycznej są siostry sercanki a także spora grupa oddanych świeckich.
 
Na terenie parafii zlokalizowane są wszystkie puckie szkoły co pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia katechezy. Oprócz księży i sióstr katechezę szkolną prowadzi dodatkowo aż 9 katechetów świeckich. Przygotowanie do sakramentów św. odbywa się w salkach przy parafii. W parafii naszej wiele osób potrzebuje wsparcia. Pomoc organizuje parafialna Caritas. Codziennie też wydawany jest chleb. Czeka na niego ok. 40 osób. Grupy duszpasterskie działające w parafii: ministranci i lektorzy, schola dziecięca, Różańcowa Armia Pana, wolontariusze hospicjum, Róże Różańcowe, Margaretki, Koło Przyjaciół Radia Maryja, chór parafialny, Krąg Domowego Kościoła. W każdy czwartek od godz. 17.00 do 20.00 czynne jest poradnictwo rodzinne.

Ks. prob. Jerzy Kunca