Oktawa Bożego Ciała i Bierzmowanie 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa mogła się już odbyć w tym roku (03. 06. 2021) w większej grupie uczestników niż przed rokiem. Po Eucharystii o godz. 11.30 wyruszyła procesja eucharystyczna dookoła murów świątyni. Na koniec ks. Ks. Proboszcz Jerzy podziękował, szczególnie tym wszystkim osobom, którzy pomogli przygotować ołtarze, zadbali o wystrój świątyni i włączyli się w przebieg liturgii (LSO) oraz uczestnictwo w procesji (chorągwie, feretrony, baldachim itd).
foto Mariusz Okroj /tekst, ks. Grzegorz Błasiak
Dwa dni po uroczystości Bożego Ciała miała miejsce w naszej parafii uroczystość Bierzmowania pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Szlachetki. Pasterz najpierw przyjechał do Karwi, gdzie o 16.00 rozpoczęła się uroczystość bierzmowania w par. pw. św. Antoniego Pad. W tym czasie w Farze trwała bardzo uroczysta Msza św. ślubna; potem chrzest św. Dlatego pozostał dość krótki czas bezpośrednich przygotowań (rezerwacja łąwek, przeniesienie na właściwe miejsca parametrów liturg., ksiąg, darów do procesji i pamiątek).
Ok. godz. 17.00 sześćdziesięciu czterech kandydatek i kandydatów zajęło swoje miejsca w głównej nawie a ksiądz Grzegorz wraz z lektorami rozdał karty do bierzm. i pamiątkowe krzyże. Ze względu na dotychczasową sytuację epidemiologiczną i trwające obostrzenia sanitarne młodzieży towarzyszyło tylko grono rodziców, siedzących zasadniczo w nawie bocznej i pod chórem. Wspólnymi świadkami bierzmowania byli państwo Edyta oraz Marcin Pieper (małżonkowie, którzy od wielu lat uczestniczą ofiarnie w życiu parafii m.in w II Kręgu Domowego Kościoła, p. Marcin jest szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. i nieraz pomaga w sprawach tech.).
Uroczystość przebiegła godnie i radośnie, duże wrażenie wywarło z pewnością Słowo Boże (proklamowane przez koncelebransa, ks. dyr. Krzysztofa) dopełnione homilią ks. Bpa Wiesława „o pokonywaniu życiowych kompleksów /Zacheusza/”. Były piękne życzenia i podziękowania.
Po wspólnym zdjęciu z szafarzem sakramentu, ks. Bp. Wiesławem, rodzice rozdali młodzieży ufundowane i przygotowane przez swoich przedstawicieli pamiątki. Cieszy również fakt, że niemała część bierzmowanej młodzieży oraz ich rodziców była zaangażowana w rożne funkcje organizacyjne i reprezentacyjne.
W czwartek, 10 czerwca po wieczornej Mszy św. (m.in. w intencji dziękczynnej za młodzież i rodziny obdarowanych łaską Ducha św.)  odbyło się jeszcze szczególne spotkanie. Podsumowanie miało formę rozdania dokumentów i dodatkowych pamiątek oraz grupowym wyśpiewaniem wylosowanej pieśni do Ducha św.,  spotkaniem z zaproszonymi gośćmi dającymi  krótki ale bardzo wymowne świadectwa swojej wiary oraz uwielbieniem zakończonym Apelem Jasnogórskim.
Ostatnim akordem tegorocznego kursu bierzmowania jest ogłoszona dla młodzieży bierzmowanej /chętnych rodziców/ pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium Maryjnego w Gdańsku -Matemblewie w sob. 19.06 br. w godzinach przedpołudniowych (powrót do obiadu)/
tekst ks. Grzegorz Błasiak / foto Karol Walke