Ostani dzień miesiąca maja i święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 W sobotę ostatni dzień miesiąca maja i święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Chciałbym Parafianom tego dnia zaproponować szczególnie uroczyste nabożeństwo majowe w kościele – mam nadzieję przy ustawionym już odnowionym ołtarzu Matki Bożej. Zapraszam na godz. 18.00 także tych, którzy codziennie gromadzili się przy kapliczkach.