Pielgrzymka dzieci do Niepokalanowa – 23.10.2021 r.

W sobotę 23.10 grupa dzieci z rodzicami i opiekunami wyruszyła na pielgrzymkę do Niepokalanowa. Tym samym rozpoczął się formacji duchowej i przygotowanie do stania się Rycerzem Niepokalanej. Modlitwa, zwiedzanie, Eucharystia, i oczywiście na koniec, koniecznie McDonald’s sprawiły, że pielgrzymka stała się mocnym akcentem i bodźcem do wspólnej modlitwy, zabawy i pracy.
tekst i foto: ks. Wojciech Ulasiński