Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2022

Uwaga Maturzyści!
Pielgrzymka maturzystów archidiecezji gdańskiej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 12 marca 2022 r.
Temat spotkania: „Miłość, która czeka na Ciebie”
Możesz uczestniczyć w tym wydarzeniu na dwa sposoby.
a/ wyjazd indywidualnie
– zobacz warunki rejestracji indywidualnej:
b/ wyjazd w grupie
– informacja o planowanym wyjeździe grupy z Pucka
ks. Grzegorz Błasiak; e-mail: grz.bl@wp.pl
Forma wydarzenia: stacjonarnie – Jasna Góra (sala ojca Kordeckiego i kaplica Matki Bożej)
Program wydarzenia:
11.00 – Rejestracja
12.00 – Blok formacyjny (sala ojca Kordeckiego)
13.30 – Przerwa na obiad
14.45 – Blok formacyjny (Sala ojca Kordeckiego)
16.00 – Okazja do spowiedzi św.
17.30 – Eucharystia w intencji maturzystów archidiecezji gdańskiej
18.30 – Czas wolny (posiłek)
19.30 – Blok ewangelizacyjny
21.00 – Apel Jasnogórski w kaplicy cudownego obrazu
21.30 – Zakończenie pielgrzymki
Serdecznie zapraszamy!