Pielgrzymka Piesza do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie

Tegoroczna Pielgrzymka Piesza do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie zgromadziła z naszej parafii ok. 50-ciu pątników.
W sobotę 15 czerwca 2019 r.  połączone grupy Władysławowa, Chłapowa, Swarzewa i Pucka (obu parafii) liczyły na „wyjściu” 197 osób (nie licząc kilku „mobilnych”), w tym trzech kapłanów i jedna siostrę zakonną. Przemarszowi towarzyszyła wspólne modlitwy (księża) i śpiewy (acapella -wokalistki z Władysławowa). Konferencję o sakramencie pokuty wygłosił ks. prob. Sławomir z Chłapowa.
W trakcie dalszej drogi grupa „nadmorsko-zatokowa” powiększyła się o Starzyno i okolice co dało już „niezliczoną” liczbę (możliwe podwojenie stanu osobowego) – w tym o kolejnych kapłanów i kleryka.
W drodze powrotnej – po zakończonych uroczystościach „na górkach” – radosna kawalkada z Kaszub Północnych wyruszyła „nazad” do swoich parafii i tęskniących domów. Również drugiego dnia liczba pielgrzymów w połączonych grupach nie była wiele mniejsza niż w sobotę. Tym razem w innej kolejności uczestnicy skupiali się na poszczególnych modlitwach, śpiewach. Drugi etap zawierał krótką konferencję o nabożeństwie do NSPJ, wygłoszoną przez ks. Grzegorza z puckiej Fary.
Po postoju w Sławutowie grupa ruszyła do Pucka, gdzie kolejne grupy rozeszły się po krótkim zatrzymaniu.
Nasza grupa – przywitana obrzędem poświęcenia pielgrzymów przez ks. Prob. Jerzego podziękowała o 18.15 wewnątrz świątyni za szczęśliwie przebytą drogę i otrzymane łaski.
tekst i foto: ks. Grzegorz Błasiak