Pielsza Pielgrzymka do Swarzewa z puckiej Fary – Foto relacja 06.09.2019r.

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka z naszej parafii (6 września) zgromadziła jeszcze więcej pielgrzymów do Swarzewa niż przed rokiem. Grupę, która wyszła z placu kościelnego o 6.15 prowadził ks. Artur Suska. Tradycyjnie wielu oddanych parafian zaangażowało się w niesienie emblematów, chorągwi, feretronów.
Lektorzy z naszej LSO zaofiarowali się do ciągnięcia wózka i niesienia tub.
W drodze powrotnej (wczesne niedz. popołudnie), pogoda poprawiła się. Po wejściu do świątyni pielgrzymów przywitał w imieniu ks. Proboszcza, ks. Leszek Kamiński, który na koniec pobłogosławił zebranych.
foto: ks. Grzegorz Błasiak