Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 7 grudnia 2014 roku na puckim rynku, Chór św. Cecylii

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 7 grudnia 2014 roku na puckim rynku, Chór św. Cecylii pod dyrygenturą pani Maji Muza-Kwarta wyróżniony Nagrodą Artystyczną Miasta Pucka 2012 rok za upowszechnianie kultury wystąpił z następującym repertuarem:
1)Wesołą nowinę bracia słuchajcie melodia Józef Wygrzewalski, autor tekstu nieznany (Siedlecki w śpiewniczku z 1878 roku).
2) Kolęda Kaszubska p.t. „Gwiozdkowo kolada”muzyka Jerzy Łysk z Pucka uznany poety i kompozytora kaszubski, autor tomiku wierszy kaszubskich „Sztëczk sebie”. Wiele wierszy z tomiku stało się pieśniami o pięknych melodiach, po które sięgają kaszubskie zespoły. Wiersze te stanowią również repertuar recytatorów konkursu „Rodnô Mowa”. Słowa Maria Boszke z Jastarni, poetka która wydała swój debiutancki tomik „Piesń lëdzy mòrza” opiewający morze i pracę kaszubskiego rybaka. Opracowanie pieśni pan Franciszek Rychert wieloletni dyrygent chóru św. Cecylii
Kolęda Kaszubska p.t. „Gloria chceme spiewac” Na VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich, zorganizowanego 29 grudnia 2013 roku przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie. Jury Festiwalu w składzie: prof. Marek Rocławski, prof. Piotr Kusiewicz, dr Witosława Frankowska, przyznało I nagrodę Chórowi św. Cecylii z Pucka za wykonanie kaszubskich kolęd napisanych przez lokalnych twórców ludowych.
3) Hej w dzień narodzenia autor słów nieznany, kolęda datowana jest na XVII/XVIII w., dzisiejszą melodię z małymi zmianami podaje Mioduszewski w Pastorałkach.
4) Adeste Fideles (łac. Przybądźcie wierni) jest to średniowieczny hymn katolicki na okres Bożego Narodzenia nieznanego autorstwa. Jedyną pewną informacją o pochodzeniu pieśni jest imię i nazwisko kopisty, który zapisał tekst i melodię popularnej pieśni irlandzkiej sir John Francis Wade (17111786). Hymn ten został przetłumaczony na wiele języków i jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej znanych kolęd świata. Pochodzenie oryginalnego XIII-wiecznego tekstu przypisywano wielu autorom, np. św. Bonawenturze, czy królowi Portugalii Janowi IV. Uważa się, że John Francis Wade spisał i dostosował znany wcześniej tekst oraz skomponował do niego muzykę.
5) Nad Betlejem w ciemną noc” Les anges dans nos campagnes („Aniołowie na naszych polach”) – francuska kolęda z XVI wieku znana też jako „Gloria”, „francuska Gloria” lub „Nad Betlejem w ciemną noc”. Jej melodyjność przyczyniła się do rozkwitu kolęd. Jej refren „Gloria” zaczęto stosować w pieśniach bożonarodzeniowych, Polskie tłumaczenie Adela Bajko.
6) Cicha noc” to jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie, po raz pierwszy wykonana została podczas pasterki w 1818 roku, w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Autorem oryginalnych słów niemieckich Stille Nacht był Joseph Mohr, melodię ułożył Franz Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński. Kompozycja F. Grubera w oryginalnej wersji napisana została na 2 głosy solowe z towarzyszeniem chóru i gitary. Przypuszcza się, że kościół w Oberndorf bei Salzburg dysponował jedynie starym, niesprawnym pozytywem i dlatego potrzebna była pieśń z towarzyszeniem gitary. Została ona napisana w tonacji D-dur, w metrum 6/8.
02 03 04 05 06 07 08 09 10