Poświecenie radiowozów policjnych

Pucka policja ma dwa nowe radiowozy.  Jestem przekonany, że te radiowozy poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Te samochody były nam potrzebne – powiedział w trakcie oficjalnego przekazania Komendant ins. Leszek Gurski.

Komendant Powiatowy Policji w Pucku podziękował samorządom za wsparcie.Są to samochody benzynowe, z silnikiem 1.2, . Może to nie jest demon prędkości, ale to są dobre samochody, ekonomiczne wystarczające do pracy Naszych Dzielnicowych.

Poświęcenie pojazdów oraz wszystkich innych rzeczy, które służą człowiekowi w jego codziennym życiu zarówno rodzinnym, jak i zawodowym, jest aktem zawierzenia się Bogu, aktem złożenia w Bogu ufności, a jednocześnie jest prośbą skierowaną do Stwórcy, aby prowadził, strzegł i chronił człowieka oraz obdarzał go swoim błogosławieństwem. „Służyć i bronić” to motto działania służb policyjnych, mających za zadanie ochronę społeczeństwa i egzekwowanie przestrzegania prawa przez obywateli. Jednakże  i policjanci w swojej pracy narażeni są na różne trudne i niespodziewane sytuacje oraz zagrożenia, stąd Boża pomoc wyrażająca się w poświęceniu i pobłogosławieniu radiowozów policyjnych, ma wspierać ich pracę na rzecz tych, którym na co dzień służą.
 
Ks. Artur Suska