Poświęcony opłatek wigilijny już jest roznoszony do każdego mieszkania

Poświęcony opłatek wigilijny już jest roznoszony do każdego mieszkania.  Dziękuję roznoszącym za społeczną posługę a parafianom za złożone ofiary na renowację ołtarza św. Antoniego. Roznoszący zaopatrzeni w identyfikatory z okrągłą pieczątką parafii i podpisem proboszcza