PROGRAM: Pielgrzymka rybacka i uroczystości odpustowe pod przewodnictwem ks. Bp Piotra Przyborka

Pielgrzymka rybacka i uroczystości odpustowe
pod przewodnictwem ks. Bp Piotra Przyborka

sobota 29.06.2024

 1. Wypłynięcie kutra z portu rybackiego – godz. 11.00. Przejście do kutra
  indywidualne. Feretron św. Apostołów Piotra i Pawła już wcześniej ustawiony na
  kutrze.
 2. Nabożeństwo na wodach zatoki – ok. 11.45
 3. ok. 12.15 powrót do Pucka
  – Orkiestra witająca pielgrzymów, powitanie feretronów i przejście do ołtarza
  polowego. Orkiestra udaje się na miejsca wyznaczone przy chórze (po prawej
  stronie ołtarza)
  – Księża udają się do zakrystii przy kościele farnym i ubierają szaty liturgiczne.
  – Rybacy niosący dary ofiarne udają się na miejsca dla nich przygotowane przy
  wejściu na ołtarz polowy.
 4. ok. godz. 12.30 – Msza święta przy ołtarzu polowym w porcie
 5. Po podziękowaniu wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja
  Eucharystyczna do Kościoła ulicą Marynarską i Judyckiego,
  Na czele procesji krzyż, sztandary i feretrony (pucki i kuźnicki), służba liturgiczna,
  dzieci sypiące kwiatki i kapłani
  – Ustawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu wystawienia. Po chwili adoracji
  ks. Biskup wraca do zakrystii. (adoracja indywidualna do godz. 16.45)
  – Posiłek. Wolontariusze z Caritas i parafianie przygotowują stoisko
  – Na scenie występy zespołów od godz. 14.30
 6. godz. 16.45 – wymarsz feretronów z kościoła
 7. godz. 17.00 pożegnanie pielgrzymów w porcie

 

Godziny Mszy św. w niedzielę począwszy od lipca br:
7.30,
9.00,
10.30 suma parafialna,
12.00 dzieci,
18.30 (w lipcu i sierpniu 19.00)