Program uroczystości pogrzebowych ks. Kanonik Roman Skwiercz.

Dnia 27.10.2020 o godz. 4.10 w szpitalu w Lęborku zmarł ks. Kanonik Roman Skwiercz. W styczniu br. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Pucku na terenie naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Pucku w piątek 30.10.2020 pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Zbigniewa Zielińskiego. Zgodnie z jego życzeniem jego ciało spocznie na cmentarzu „Przy Dworcu” na ulicy Wejherowskiej.
Program uroczystości:
Czwartek 29.10.2020
18.00 – różaniec
18.30 – Msza św. z udziałem Parafian sprawowana przez kapłanów, którzy współpracowali z ks. Kanonikiem Romanem
20.30 – Msza św. sprawowana przez kapłanów z dekanatu puckiego.
po Mszy św. w kościele pusta noc: śpiew tradycyjnych pieśni i modlitwa. Prowadzą przyjaciele Kaszubi.
Piątek 30.10.2020
7.00 – Msza św. parafialna
8.00 – różaniec
8.30 – Msza św. parafialna
10.00 – Wstawienie trumny do kościoła (zamknięta)
10.30 – różaniec prowadzony przez księży z rocznika święceń
11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego
Przejście konduktu na cmentarz „Przy Dworcu” i złożenie ciała do grobu
Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Amen.