REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” Puck 2019