Remonty 2006

–          adaptacja strychu nad zakrystią dla powiększenia zakrystii. Niemały strych nigdy nie był używany gdyż nie było do niego dostępu. Otwarcie sklepienia i wstawienie schodów kręconych w prosty sposób rozwiązało problem. Po ociepleniu poddasza i wstawieniu okien i wykonaniu szaf na szaty liturgiczne powstało niemałe i funkcjonalne pomieszczenie magazynowe. Zakrystia jest nadal zbyt mała ale przynajmniej zyskała estetyczne i suche pomieszczenia magazynowe.

–          renowacja ceglanych filarów w kościele. Renowacja polegała na wykuciu wszystkich fug, uzupełnieniu ubytków w cegle i ponownym przefugowaniu. Filary są dość znaczącym elementem wpływającym na estetykę kościoła stąd znaczenie tego działania.

–          renowacja ołtarza św. Anny. Ołtarz ten stał w kaplicy północnej i w kolorystyce był zrównany z pozostałymi ołtarzami. Renowacja nawiązała do wcześniejszej kolorystyki. Ołtarz został umieszczony na ścianie nowo powstałego pomieszczenia w nawie północnej kościoła. Zwolnił miejsce dlachrzcielnicy, która stojąc z tyłu kościoła od dłuższego czasu nie była w ogóle używana.

–          powstanie pomieszczenia na liturgiczne rzeczy z tyłu kościoła. Jak bardzo takie pomieszczenie jest potrzebne wiedzą tylko ci, co przy kościele pracują i ci, których rażą poupychane w każdym kącie elementy wyposażenia.

–          Instalacja urządzeń otwierających okna w kościele. Brak wentylacji był jednym z powodów zapleśnienia sklepień kościoła.

–          wymiana połowy dachu na budynku sióstr. Było to dokończenie prac wcześniej rozpoczętych.

–          Renowacja obrazu z filara i renowacja monstrancji.

–          Wymiana okien w Domu Katechetycznym. Każdy, kto ma choćby niewielki dom wie jakie ubytki ciepła mogą powodować nieszczelne okna. A cóż dopiero gdy okna są wielkie a budynek ogromny. Przy dzisiejszych kosztach ogrzewania takie posunięcie jest konieczne.

–          przebudowa piwnic Centrum: powstanie świetlicy dla dzieci z zapleczem gospodarczym, siłowni, sali dla seniorów i sali dla AA. Piwnica pod salą Centrum stanowiła jedno pomieszczenie. Podział na pomieszczenia dał możliwość logicznego zagospodarowania przestrzeni dla kilku grup. W roku 2009 dodano boczne wejście od strony parkingu. Dzięki temu trzy sale: seniorów, AA i świetlica mają swoje ułatwioną komunikacje.