Remonty 2016

Rok 2016

  1. Budynek kościoła – dokończenie renowacji ołtarza głównego – II etap 150 tysięcy zł, renowacja ołtarzyka św. Tereski i krucyfiksu.
  2. Budynek centrum – powstanie betonowych schodów ewakuacyjnych do pomieszczeń nad salą i oficjalny odbiór przez służby ostatniej części budynku.